Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа , предложена от Инициативен комитет за издигане на Пламен Владимиров Масарлиев като независим кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район -01 Благоевградски

Постъпило е предложение / Приложение-66 НС от изборните книжа / от инициативен комитет, заведено с вх. № 139 /02.03.2021г. във входящия регистър на РИК 01 – Благоевград и с вх. №31/02.03.2021г. във входящия регистър /Приложение-69 НС/  на партии, коалиции и инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 04 април  2021г.

Предложението /Приложение- 66 НС/  е подписано от  представляващото Инициативния комитет лице – Къдри Ахмедов Уланов.

Към предложението /Приложение- 66-НС/   са приложени:

 1. Заявление-декларация /Приложение 67-НС от изборните книжа /, подписано от Пламен Владимиров Масарлиев, като кандидат за независим кандидат за народен представител;
 2. Списък на хартиен носител, представляващ 99 страници, съдържащи три имена и положени подписи на 1334  избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев;
 3. Флаш-памет, съдържаща файл в excel. формат със списъка на избирателите в структуриран електронен вид; 

С протокол от 02.03.2021г. на ТЗ “ГРАО“ при МРРБ  са предадени за проверка: Списък на хартиен носител, представляващ 99 страници, съдържащи три имена и положени подписи на 1334 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев, както и Флаш-памет, съдържаща файл в excel формат със списъка на избирателите в структуриран електронен вид.

С приемно-предавателна разписка от 02.03.2021г., представител на ТЗ “ГРАО“ при МРРБ предаде на РИК Благоевград следните документи:

 • Протокол от 02.03.2021г. за извършена проверка от Списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев;
 • Списък на избирателите – 99 страници;
 • Технически носител със списъка в структуриран електронен вид. 

Видно от Протокол от 02.03.2021г. за извършена проверка от Списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев, на основание Решение № 2000-НС/09.02.2021г. на ЦИК, ТЗ “ГРАО“ при МРРБ е извършило проверка на списък с избиратели, като резултатите са следните:

-Брой избиратели по списък за проверка -1334;

-Брой проверени записи- 1334;

-Брой установени коректни записи – 1119;

 

Съгласно разпоредбата на чл.257, ал.1 от ИК, необходимият брой избиратели, положили подписите си в списъка за подкрепа на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев следва да бъде не повече  от  1000.

 

Видно от  Протокол от 02.03.2021г. за извършена проверка от Списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев са установени 1119 коректни записа.

 

Водена от горното и на основание чл. 72, ал.1,т.8 във връзка с чл.259,ал.4 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №2000-НС/09.02.2021г на ЦИК, Решение №13-НС/18.02.2021г на РИК ,  при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия-  Благоевград

 

Р Е Ш И:

І. Регистрира независим кандидат за народен представител Пламен Владимиров Масарлиев, издигнат от Инициативен комитет в изборите за Народно събрание на 04 април  2021г. в изборен район -01 Благоевградски.

ІІ. Обявява независим кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 04 април 2021г. в изборен район -01 Благоевградски, предложен от Инициативен комитет за издигане на Пламен Владимиров Масарлиев, както следва:

 

 1. Пламен Владимиров Масарлиев, ЕГН******

 

На регистрирания и обявен независим кандидат за народен представител да се издаде удостоверение по образец /Приложение – 71-НС/ от изборните книжа.

 

Решението беше взето единодушно в 20.50 часа.

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения