Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от партия „Глас Народен“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от Ясен Александров Неделчев, по силата на представено пълномощно от председателя на политическа партия „Глас Народен“ Светослав Емилов Витков.

Предложението е заведено с вх. № 127/02.03.2021 г. във входящия регистър на РИК-Благоевград, както и с вх. № 27/02.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС/.

Към предложението са приложени:

-        Заявление-декларация /приложение 67-НС/ подписано от кандидата – 1 брой;

-        Оригинал на пълномощно от 19.02.2021 г.

-        Копие на Решение №2068-НС/16.02.2021 г. на ЦИК.

С оглед на горното и след като констатира, че партия „Глас Народен“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2068-НС/16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и след като установи, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 6 от Изборния кодекс, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира кандидатската листа на партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

       2. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, предложени от партия „Глас Народен“, както следва:

 

 1. Иван Красимиров Михайлов, ЕГН:**********

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение №71-НС/ от изборните книжа.

Решението е прието единодушно в 20.45 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 16:51 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения