Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от партия „Републиканци за България“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от Владимир Владимиров Серафимов по силата на представено пълномощно от председателя и представляващия партията Цветан Генчев Цветанов, подадено от Атанас Станкев Камбитов, преупълномощен съгласно пълномощно, подписано от Владимир Владимиров Серафимов.

Предложението е заведено с вх. № 111/01.03.2021 г. във входящия регистър на РИК-Благоевград, както и с вх. № 20/01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС/.

Към предложението са приложени:

-        Заявления-декларации /приложение 67-НС/, подписани от всеки от кандидатите – 22 броя;

-        Копия на пълномощни – два броя;

-        Заверено копие на удостоверение, издадено от СГС, търговско отделение по ф. д. №33/2020 г. за вписване на политическа партия „Републиканци за България“ в регистъра на политическите партии.

С оглед на горното и след като констатира, че партия „Републиканци за България“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2008-НС/10.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и след като установи, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 6 от Изборния кодекс, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия-Благоевград

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира кандидатската листа на партия „Републиканци за България“ за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

       2. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, предложени от партия „Републиканци за България“, както следва:

 1. Цветан Генчев Цветанов, ЕГН:**********
 2. Атанас Станкев Камбитов, ЕГН:**********
 3. Кирил Андонов Котев, ЕГН: **********
 4. Георги Иванов Икономов, ЕГН: **********
 5. Димитър Иванов Кондев, ЕГН: **********
 6. Гичка Захариева Нушев, ЕГН: **********
 7. Даниела Юриева Пидев, ЕГН: **********
 8. Василка Христова Колчева, ЕГН: **********
 9. Десислава Пламенова Теохарова, ЕГН:**********
 10. Александър Георгиев Марков, ЕГН:**********
 11. Даниела Красимирова Велинова, ЕГН:**********
 12. Милена Иванова Донева, ЕГН:**********
 13. Елена Георгиева Стойчева, ЕГН:**********
 14. Радослав Георгиев Попов, ЕГН:**********
 15. Симона Юриева Георгиева-Митова, ЕГН:**********
 16. Георги Атанасов Жежев, ЕГН:**********
 17. Десислава Любенова Цветкова, ЕГН:**********
 18. Радослава Георгиева Боинска, ЕГН:**********
 19. Иван Димитров Попов, ЕГН:**********
 20. Христо Петров Шумаров, ЕГН:**********
 21. Ивайло Любомиров Бузов, ЕГН:**********
 22. Гергана Иванова Грозданова, ЕГН:**********

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение №71-НС/ от изборните книжа.

Решението е прието единодушно в 20.20 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 16:35 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения