Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от партия „Движение за права и свободи“ за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от председателя и представляващ партията Мустафа Сали Карадайъ, подадено от Ведат Мустафа Хюсеин, упълномощен съгласно пълномощно №75/26.02.2021 г., подписано от Мустафа Сали Карадайъ.

Предложението е заведено с вх. № 106/01.03.2021 г. във входящия регистър на РИК-Благоевград, както и с вх. № 19/01.03.2021 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС/.

Към предложението са приложени:

-        Заявления-декларации /приложение 67-НС/, подписани от всеки от кандидатите – 17 броя;

-        Копие на пълномощно №75/26.02.2021 г., подписано от Мустафа Сали Карадайъ.

С оглед на горното и след като констатира, че партия „Движение за права и свободи“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2081-НС/17.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и след като установи, че са налице изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 6 от Изборния кодекс, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия-Благоевград

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

       2. Обявява кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, предложени от партия „Движение за права и свободи“, както следва:

 1. Халил Реджепов Летифов, ЕГН:**********
 2. Йордан Кирилов Цонев, ЕГН:**********
 3. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН: **********
 4. Ибраим Ибраимов Зайденов, ЕГН: **********
 5. Джалил Селим Бошнак, ЕГН: **********
 6. Здравко Славиев Дренчев, ЕГН: **********
 7. Осман Османов Мисирков, ЕГН: **********
 8. Сайфедин Мехмед Джурин, ЕГН: **********
 9. Фатима Исмаил Йълдъс, ЕГН:**********
 10. Ивайло Иванов Червилов, ЕГН:**********
 11. Ахмед Ахмед Гогунч, ЕГН:**********
 12. Хюсни Сабитов Имамов, ЕГН:**********
 13. Светослав Алексиев Чавдаров, ЕГН:**********
 14. Мартин Бранимиров Каписъски, ЕГН:**********
 15. Саид Мохарем Иброш, ЕГН:**********
 16. Зелха Хюсеин Караасан, ЕГН:**********
 17. Асан Рушанов Топов, ЕГН:**********

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение №71-НС/ от изборните книжа.

Решението е прието единодушно в 20.00 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 16:31 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения