Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от   партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано и подадено от Ангел Чавдаров Джамбазки - представляващ партията по пълномощие.

 Предложението е заведено с вх. № 100/01.03.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 17/01.03.2021 г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявления-декларации /приложение 67-НС / подписани от всеки от кандидатите –19 броя;

- пълномощно в полза на Ангел Чавдаров Джамбазки

- Списък в Exel с имената на кандидатите

С оглед на горното и след като констатира, че  партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2079-НС/16.02.2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл.255, ал.1, т.1, т.3,  т.6 от Изборния кодекс, на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.255, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

РЕШИ:

 I.Регистрира кандидатската листа на  партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

 II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от  партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  както следва: 

 1. Ангел Чавдаров Джамбазки ЕГН:*********
 2. Стоян Радков Божинов ЕГН:*********
 3. Иван Йорданов Стоянов ЕГН:*********
 4. Иван Кръстев Чолаков ЕГН:*********
 5. Александър Христов Заимов ЕГН:*********
 6. Калин Костадинов Грънчаров ЕГН:*********
 7. Любомира Георгиева Дончева ЕГН:*********
 8. Асен Иванов Крайнов ЕГН:*********
 9. Андрей Тодоров Янакиев ЕГН:*********
 10. Стефан Василев Шербетов ЕГН:*********
 11. Константин Иванов Стаев ЕГН:*********
 12. Иван Христов Талев ЕГН:*********
 13. Станимир Драгомиров Радулов ЕГН:*********
 14. Кирил Костадинов Чонгов ЕГН:********* 
 15. Мариана Ангелова Пашова  ЕГН:*********
 16. Христо Ставров Филатов ЕГН:*********
 17. Георги Борисов Фильов  ЕГН:*********
 18. Светослава Петрова Китанова ЕГН:*********
 19. Георги Борисов Миталов  ЕГН:*********

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение 71-НС/ от изборните книжа. 

Решението е прието единодушно в 20.10 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 16:03 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения