Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от коалиция ГЕРБ-СДС.

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от    коалиция ГЕРБ-СДС  за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано от Бойко Методиев Борисов и подадено от Андрей Гришев Новаков - представляващ коалицията  по пълномощие.

 Предложението е заведено с вх. № 98/01.03.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 15/01.03.2021 г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявления-декларации /приложение 67-НС / подписани от всеки от кандидатите –22 броя;

- пълномощно в полза на Андрей Гришев Новаков

- Списък в Exel с имената на кандидатите

С оглед на горното и след като констатира, че  коалиция ГЕРБ-СДС. е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2090-НС/17.02.2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл.255, ал.1, т.1, т.3,  т.6 от Изборния кодекс, на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.255, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

РЕШИ:

 I.Регистрира кандидатската листа на  коалиция ГЕРБ-СДС за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

 II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от  коалиция ГЕРБ-СДС както следва: 

 1. Росен Димитров Желязков ЕГН:*********
 2. Ивайло Александров Златанов ЕГН:*********
 3. Георги Запрев Динев ЕГН:*********
 4. Емил Серафимов Тончев ЕГН:*********
 5. Александър Иванов Мацурев ЕГН:*********
 6. Стоян Костадинов Стоев ЕГН:*********
 7. Борислав Райчов Миланов ЕГН:*********
 8. Илиан Кирилов Георгиев ЕГН:*********
 9. Никола Любенов Джингаров ЕГН:*********
 10. Денис Хюсеинов Шенгов ЕГН:*********
 11. Николай Бисеров Михайлов ЕГН:*********
 12. Димитър Николов Чолев ЕГН:*********
 13. Теодор Георгиев Тошев ЕГН:*********
 14. Димитър Лазаров Урдев ЕГН:*********
 15. Наташа Атанасова Стоянова ЕГН:*********
 16. Йордан Георгиев Андонов ЕГН:*********
 17. Георги Иванов Матеев ЕГН:*********
 18. Никол Янкова Тимева-Митрева ЕГН:*********
 19. Александър Николаев Петков ЕГН:*********
 20. Николая Валентинова Илиева ЕГН:*********
 21. Иванка Георгиева Кехайова ЕГН:*********
 22. Стефан Апостолов Апостолов ЕГН:*********

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение 71-НС/ от изборните книжа. 

Решението е прието единодушно в 20.10 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 15:46 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения