Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ .

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от    партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“   за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано и подадено от Илко Стоянов Стоянов - представляващ партията .

 Предложението е заведено с вх. № 95/01.03.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 13/01.03.2021 г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявления-декларации /приложение 67-НС / подписани от всеки от кандидатите –15 броя;

- пълномощно в полза на Илко Стоянов Стоянов

- Списък в Exel с имената на кандидатите

С оглед на горното и след като констатира, че   партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“   е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2083-НС/17.02.2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл.255, ал.1, т.1, т.3,  т.6 от Изборния кодекс, на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.255, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

РЕШИ:

 I.Регистрира кандидатската листа на   партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“    за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

 II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от   партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“   както следва: 

 1. Илко Стоянов Стоянов ЕГН:*********
 2. Георги Захаринин Попов ЕГН:*********
 3. Христо Валериев Гушков ЕГН:*********
 4. Анита Петрова Коцелова ЕГН:*********
 5. Янко Кирилов Богоев ЕГН:*********
 6. Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова ЕГН:*********
 7. Мария Любенова Чобанова ЕГН:*********
 8. Атанас Дафинов Дафинов ЕГН:*********
 9. Станислав Иванов Богдански ЕГН:*********
 10. Димитрина Иванова Николова ЕГН:*********
 11. Фикрет Алилов Гегов ЕГН:*********
 12. Марина Стойчева Харизанова ЕГН:*********
 13. Красимир Пенев Алексиев ЕГН:*********
 14. Пламен Росенов Качаков ЕГН:*********
 15. Иванка Василева Асенова ЕГН:*********

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение 71-НС/ от изборните книжа. 

Решението е прието единодушно в 19.55 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 15:28 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения