Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
Благоевград, 02.03.2021

ОТНОСНО: Предложение за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

В РИК-Благоевград е постъпило предложение /приложение 65-НС от изборните книжа/ от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите на 04 април 2021 г. в изборен район 01-Благоевградски, подписано и подадено от Цвета Рангелова - представляващ партията по пълномощие.

Предложението е заведено с вх. № 60/26.02.2021 г., във входящия регистър на РИК, както и  с вх. № 01/26.02.2021 г. в регистър на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. /приложение 69-НС /.

Към предложението са приложени:

- заявления-декларации /приложение 67-НС / подписани от всеки от кандидатите – 11 броя;

- Пълномощно в полза на Цвета Рангелова.

- Списък в Exel с имената на кандидатите.

С входящ №130/02.03.2021г. във входящия регистър на РИК 01 постъпи заявление от Станислава Владимирова Николова, предложена за регистрация като кандидат за народен представител под №6 от листата на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с което същата заявява, че не желае да бъде регистрирана и обявена за кандидат за народен представител.

С входящ №131/02.03.2021г. във входящия регистър на РИК 01 постъпи заявление от Цвета Валентинова Рангелова – пълномощник на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ , с което моли РИК 01 да пренареди кандидатската листа на партията, като мястото на кандидата с №6 се заеме от следващия, до попълване на последния номер в листата.

 

С оглед на горното и след като констатира, че Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. с Решение № 2056-НС/15.02.2021 г. на ЦИК и след като установи, че са налице изискванията на чл.255, ал.1, т.1, т.3,  т.6 от Изборния кодекс, на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.255, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 1999-НС/09.02.2021 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия- Благоевград 

РЕШИ:

 I.Регистрира кандидатската листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски.

 II.Обявява кандидатите за народни представители в изборите на 04 април  2021 г. в изборен район 01-Благоевградски,  предложени от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“  както следва: 

 1. Цончо Томов Ганев  ЕГН:*********
 2. Цвета Валентинова Рангелова ЕГН:*********
 3. Александър Сотиров Стойков ЕГН:*********
 4. Николай Димитров Янчев ЕГН:*********
 5. Благовест Благоев Георгиев ЕГН:*********
 6. Илия Вълчев Джагълов ЕГН:*********
 7. Иван Тодоров Самоковарев ЕГН:*********
 8. Станислав Антонов Янев ЕГН:*********
 9. Георги Пламенов Драчев ЕГН:*********
 10. Благородна Димитрова Стойкова ЕГН:********

 

На регистрираните и обявени кандидати да се издадат удостоверения по образец /Приложение 71-НС/ от изборните книжа. 

Решението е прието единодушно в 18.30 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 03.03.2021 в 13:08 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения