Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 265 - НС
Благоевград, 13.04.2021

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 183 , ал. 3 от ИК

В Районната избирателна комисия Благоевград постъпи постановление за отказ за образуване на наказателно производство от 03.04.2021г., постановено от В.Ч. – прокурор при  Районна прокуратура Благоевград, ТО-Разлог, по преписка с техен N: 2594 /2021г.

Постановлението ведно с преписката е заведено с вх. N:770/ 04.04.2021г. във входящия регистър на РИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лицето Борис Методиев Генчев, с установена по преписката самоличност – жител на град Разлог,както и данни относно деяние, извършено от лицето Димитър Георгиев Зорков, с установена по преписката самоличност – жител на село Баня, изразяващо се в разлепване на агитационни материали – плакати на политическа партия, участник в изборите, извън определените за това места, съгласно нарочна заповед на кмета на община Разлог. Деянието е извършено на дата 03 април 2021г.

Борис Методиев Генчев, с установена по преписката самоличност и Димитър Георгиев Зорков, с установена по преписката самоличност дават обяснение пред разследващия орган, като признават , че в предизборния ден, в село Баня, община Разлог, са разлепвали агитационни материали на политическа партия ДПС, като са посочили и местата на които са залепени процесните плакати. С протокол за доброволно предаване Димитър Зорков е предал намиращи се в него три броя плаката – агитационни материали, идентични с залепените.

След преценка на установените по преписката факти, Районна прокуратура Благоевград, ТО-Разлог е счела, че досъдебно наказателно производство не следва да се образува. Не са налице данни за осъществен състав на престъпление по чл.167-чл.169 НК или друго от общ характер.

Копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство е изпратено с преписката в РИК Благоевград, за преценка по компетентност , дали следва да се реализира административно- наказателна отговорност за извършеното неправомерно разполагане на предизборни агитационни материали. В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Районната избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:2594/2021г. ведно с постановения отказ за образуване на досъдебно производство.

Районната избирателна комисия Благоевград установи, че лицето Борис Методиев Генчев, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:87********, жител на град Разлог, с адрес:ул.“Стара Планина“9 , на дата 03.04.2021г. е в село Баня, община Разлог е разположил чрез разлепване агитационни материали на места извън регламентираните с нарочна заповед на кмет на Община Разлог. По този начин е нарушил разпоредбата на чл.183,ал.3 от ИК.

Районната избирателна комисия Благоевград установи, че лицето Димитър Георгиев Зорков, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:83********, жител на село Баня, с адрес: ул.“Шестнадесета“18 , на дата 03.04.2021г. е в село Баня, община Разлог е разположил чрез разлепване агитационни материали на места извън регламентираните с нарочна заповед на кмет на Община Разлог. По този начин е нарушил разпоредбата на чл.183,ал.3 от ИК

До този извод РИК стигна след преглед на прокурорска преписка и на материалите в нея. Борис Методиев Генчев и Димитър Георгиев Зорков  дават своите обяснения, признават да са залепили агитационни материали – предизборни плакати на политическа партия ДПС, като същите плакати са поставили на места, извън регламентираните в нарочна заповед на кмет на Община Разлог. / Заповед /

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.183,ал.3 от ИК, агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. В настоящия случай не се установи от прокурорската преписка и проверка такова съгласие да е давано от собственика на посочените съоръжения – ел.табла.

Съгласно чл.495,ал.1 от ИК, на лице , което наруши разпоредбите на кодекса, извън нормите на чл. чл. 470 - 494, се налага глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Борис Методиев Генчев, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:87********, жител на град Разлог, с адрес:ул.“Стара Планина“9, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Димитър Георгиев Зорков, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:83********, жител на село Баня, с адрес: ул.“Шестнадесета“18, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Бе предложен проект на решение с диспозитив:

Предвид изложеното и на основание чл. 72,ал.1 ,т.20 във връзка с чл.496 и във връзка с  чл. 183, ал. 3, от ИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Районната избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.183,ал.3 от ИК, извършено от Борис Методиев Генчев, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:87********, жител на град Разлог, с адрес:ул.“Стара Планина“9.

 

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.183,ал.3 от ИК, извършено от Димитър Георгиев Зорков, с установена по преписката самоличност, със ЕГН:83********, жител на село Баня, с адрес: ул.“Шестнадесета“18.

 

 

 1. ОПРАВОМОЩАВА председателят на РИК 01 Благоевград да състави АУАН на Борис Методиев Генчев, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

 1. ОПРАВОМОЩАВА председателят на РИК 01 Благоевград да състави АУАН на Димитър Георгиев Зорков, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

При проведеното гласуване „ЗА“ така предложения проект на решение гласуваха 8 члена на РИК 01 : Мартин Бусаров, Мартин Лалев, Стоян Терзийски, Елена Панчева, Тина Кълбова, Антоанета Богданова, Вилислав Балев, Йордан Симонски.

„ПРОТИВ“ галсуваха 7 члена на РИК 01: Мартин Бориков, Валентин Бошкилов, Емилия Десподска, Мустафа Сирачки, Галена Манова-Узунова, Живко Янев, Светослава Терзиянова-Михайлова.

Ето защо с оглед резултата от гласуването е налице хипотезата на чл.70,ал.4 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Районната избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 15.04.2021 в 17:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения