Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Благоевград, 13.02.2021

ОТНОСНО: провеждане на заседания на РИК 01 , място за обявяване на решенията на Районна избирателна комисия Благоевград, избор на говорител

На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение N:2004-НС от 10.02.2021г. на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

 

РЕШИ:  

 1. Районната избирателна комисия Благоевград ще заседава в дните Вторник и Четвъртък, от 18.00 часа, на следния административен адрес: гр.Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 9, в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж 3, заседателна зала 32
 2. Председателят на РИК-Благоевград по своя преценка и при необходимост може да свиква извънредни заседания.
 3. Районната избирателна комисия Благоевград обявява решенията си в деня на приемането им, чрез поставяне на табло на първи етаж в сградата на Областна администрация Благоевград. Решенията се публикуват и на интернет страницата на РИК-Благоевград.
 4. Районната избирателна комисия – Благоевград ще се представлява от пред медиите от председателя или определен от него друг член на комисията.

  Решението бе взето единодушно в 12.25 часа. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Галена Николаева Манова-Узунова

* Публикувано на 13.02.2021 в 14:17 часа

Календар

Решения

 • № 268 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 264,ал.1 от ИК

 • № 267-НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от председателят на СИК 010300024 в град Благоевград.

 • № 266 - НС / 13.04.2021

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 184 от ИК

всички решения