Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Йорданка Здравкова Димова24-12-ПВР/11.11.2016
Иван Костадинов Дурчов24-22-ПВР/11.11.2016
Драга Михайлова Кехайова24-21-ПВР/11.11.2016
Хюсеин Мустафа Молла24-20-ПВР/11.11.2016
Александър Божанов Тачков24-19-ПВР/11.11.2016
Кирил Любенов Бубов24-18-ПВР/11.11.2016
Божидар Младенов Удев24-17-ПВР/11.11.2016
Неделчо Ангелов Джамбазов24-16-ПВР/11.11.2016
Лина Велева Джамбазова24-15-ПВР/11.11.2016
Виктор Смиленов Пашов24-14-ПВР/11.11.2016
Донка Андреева Иванова24-13-ПВР/11.11.2016
Георги Красимиров Борисов24-1-ПВР/11.11.2016
Александър Спасов Топузов24-11-ПВР/11.11.2016
Иван Георгиев Кюлев24-10-ПВР/11.11.2016
Благой Димитров Радичев24-9-ПВР/11.11.2016
Анулиран24-8-ПВР/11.11.2016
Татяна Георгиева Лиманова24-7-ПВР/11.11.2016
Георги Илиев Лазаров24-6-ПВР/11.11.2016
Виктория Иванова Колева24-5-ПВР/11.11.2016
Марио Иванов Колев24-4-ПВР/11.11.2016
Фатме Асан Ибраим24-3-ПВР/11.11.2016
Маряна Иванова Анденов24-2-ПВР/11.11.2016

Календар

Решения

всички решения