Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Илиян Ангелов Донев22-1-ПВР/04.11.2016
Стефан Димитров Софтов22-2-ПВР/04.11.2016
Радослава Атанасова Котокова22-3-ПВР/04.11.2016
Мария Борисова Демерджиева22-4-ПВР/04.11.2016
Цветанка Михайлова Агова22-5-ПВР/04.11.2016
Сергей Руменов Узунов22-6-ПВР/04.11.2016
Борис Стефанов Демерджиев22-7-ПВР/04.11.2016
Стоян Иванов Попангелов22-8-ПВР/04.11.2016
Борис Иванов Попангелов22-9-ПВР/04.11.2016
Мария Стоянова Попангелова22-10-ПВР/04.11.2016
Мария Георгиева Пиринлиева22-11-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения