Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Емил Асенов Кушлев20-1-ПВР/04.11.2016
Киряфина Иванова Пидова20-2-ПВР/04.11.2016
Христина Спасова Кушлева20-3-ПВР/04.11.2016
Спас Стоянов Лалев20-4-ПВР/04.11.2016
Верка Лазарова Лалева20-5-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения