Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Велислав Иванов Стефанов19-26-ПВР/04.11.2016
Силвия Стефанова Георгиева19-18-ПВР/04.11.2016
Страхил Лазаров Цветков19-19-ПВР/04.11.2016
Благой Стойнев Ролев19-20-ПВР/04.11.2016
Алберт Емилов Пахлер19-21-ПВР/04.11.2016
Анна Райчова Спасова19-22-ПВР/04.11.2016
Александър Вельов Николов19-23-ПВР/04.11.2016
Емилия Воденова Георгиева19-24-ПВР/04.11.2016
Снежанка Славева Юрукова19-25-ПВР/04.11.2016
Росица Симеонова Костадинова19-17-ПВР/04.11.2016
Любослав Стефанов Овчеполски19-27-ПВР/04.11.2016
Велин Георгиев Николов19-28-ПВР/04.11.2016
Георги Тодоров Танушев19-29-ПВР/04.11.2016
Иван Борисов Вълков19-30-ПВР/04.11.2016
Любова Иванова Благоева19-31-ПВР/04.11.2016
Александър Борисов Акшаров19-32-ПВР/04.11.2016
Македонка Филатова Анастасова19-33-ПВР/04.11.2016
Иван Кирилов Пингалов19-1-ПВР/04.11.2016
Пламен Миланов Георгиев19-16-ПВР/04.11.2016
Николай Георгиев Кутанов19-15-ПВР/04.11.2016
Любомир Янев Педински19-14-ПВР/04.11.2016
Красимира Димитрова Велева19-13-ПВР/04.11.2016
Марийка Христова Десподска19-12-ПВР/04.11.2016
Александър Цветков Калеов19-11-ПВР/04.11.2016
Кирил Борисов Ефтимов19-10-ПВР/04.11.2016
Николай Петров Николов19-9-ПВР/04.11.2016
Стоян Кирилов Джигуров19-8-ПВР/04.11.2016
Костадин Георгиев Кръжин19-7-ПВР/04.11.2016
Владимир Любов Георгиев19-6-ПВР/04.11.2016
Гергана Стойчева Стойкова19-5-ПВР/04.11.2016
Стоян Велков Гинчев19-4-ПВР/04.11.2016
Никола Александров Кюлев19-3-ПВР/04.11.2016
Христо Стойков Марков19-2-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения