Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Вълко Николов Саев18-1-ПВР/04.11.2016
Яна Иванова Дюлгерова18-2-ПВР/04.11.2016
Анета Стоянова Здравкова18-3-ПВР/04.11.2016
Иван Николов Дюлгеров18-4-ПВР/04.11.2016
Мария Георгиева Лефтерова18-5-ПВР/04.11.2016
Сава Йорданов Топалов18-6-ПВР/04.11.2016
Надежда Иванова Дюлгерова18-7-ПВР/04.11.2016
Иван Николов Андреев18-8-ПВР/04.11.2016
Мария Цветанова Семова18-9-ПВР/04.11.2016
Ана Георгиева Синанева18-10-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения