Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Емилия Димитрова Йосифова16-1-ПВР/04.11.2016
Благовест Ангелов Ангелов16-2-ПВР/04.11.2016
Антон Костадинов Иванов16-3-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения