Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Драгослав Спасов Христов15-27-ПВР/04.11.2016
Владимир Василев Попов15-19-ПВР/04.11.2016
Христо Любенов Бачев15-20-ПВР/04.11.2016
Васил Христов Иванов15-21-ПВР/04.11.2016
Христо Димитров Кючуков15-22-ПВР/04.11.2016
Венцислав Асенов Митрев15-23-ПВР/04.11.2016
Борислав Боянов Борисов15-24-ПВР/04.11.2016
Стоянка Христова Ангелова15-25-ПВР/04.11.2016
Юлия Костадинова Барбутова15-26-ПВР/04.11.2016
Ивайло Василев Александров15-18-ПВР/04.11.2016
Иван Костадинов Иванов15-28-ПВР/04.11.2016
Сергей Тодоров Георгиев15-29-ПВР/04.11.2016
Калоян Асенов Ерделски15-30-ПВР/04.11.2016
Ивайло Огнянов Деянски15-31-ПВР/04.11.2016
Елка Кирилова Димова15-32-ПВР/04.11.2016
Росица Елиева Апостолова15-33-ПВР/04.11.2016
Йордан Борисов Миленков15-34-ПВР/04.11.2016
Красимир Атанасов Лулейски15-10-ПВР/04.11.2016
Ива Николаева Стоилова15-2-ПВР/04.11.2016
Георги Александров Георгиев15-3-ПВР/04.11.2016
Елена Благоева Георгиева15-4-ПВР/04.11.2016
Ралица Титкова Чучукова15-5-ПВР/04.11.2016
Ваня Иванова Кючукова15-6-ПВР/04.11.2016
Ирина Методиева Ваклинова15-7-ПВР/04.11.2016
Елена Петрова Илиева15-8-ПВР/04.11.2016
Кирил Георгиев Иванов15-9-ПВР/04.11.2016
Анна Филипова Чамишка15-1-ПВР/04.11.2016
Мая Ангелова Лулейска15-11-ПВР/04.11.2016
Мария Георгиева Дангалова15-12-ПВР/04.11.2016
Димитър Тасев Кокалков15-13-ПВР/04.11.2016
Алина Валериева Кокалкова15-14-ПВР/04.11.2016
Ана Никова Дамова15-15-ПВР/04.11.2016
Петър Бойков Димитров15-16-ПВР/04.11.2016
Снежана Давиткова Калайджиева15-17-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения