Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Елена Валентинова Филатова14-1-ПВР/04.11.2016
Слави Валентинов Филатов14-2-ПВР/04.11.2016
Соня Валериева Филатова14-3-ПВР/04.11.2016
Николай Благоев Стоянов14-4-ПВР/04.11.2016
Иван Христов Червенков14-5-ПВР/04.11.2016
Йорданка Руменова Николова14-6-ПВР/04.11.2016
Валентин Славчов Филатов14-7-ПВР/04.11.2016
Иван Благоев Стамболиев14-8-ПВР/04.11.2016
Павел Костадинов Георгиев14-9-ПВР/04.11.2016
Лъчезар Йорданов Темелков14-10-ПВР/04.11.2016
Здравка Георгиева Божинова14-11-ПВР/04.11.2016
Николай Георгиев Цеков14-12-ПВР/04.11.2016
Злата Георгиева Гюрова14-13-ПВР/04.11.2016
Габриела Венциславова Кръстева14-14-ПВР/04.11.2016
Катя Димитрова Цекова14-15-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения