Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Кристияна Георгиева Сърбинова12-1-ПВР/03.11.2016

Календар

Решения

всички решения