Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Оля Илиева Зехирова11-1-ПВР/04.11.2016
Марин Николаев Маламов11-2-ПВР/04.11.2016
Антон Василев Томов11-3-ПВР/04.11.2016
Мариан Димитров Малаков11-4-ПВР/04.11.2016
Асен Иванов Тасев11-5-ПВР/04.11.2016
Георги Христов Николов11-6-ПВР/04.11.2016
Вилиана Манчева Стоянова11-7-ПВР/04.11.2016
Костадин Василев Биков11-8-ПВР/04.11.2016
Димитър Георгиев Николов11-9-ПВР/04.11.2016
Дамян Йорданов Цветков11-10-ПВР/04.11.2016
Манчо Димитров Илков11-11-ПВР/04.11.2016
Александър Николаев Маламов11-12-ПВР/04.11.2016
Николай Димитров Николов11-13-ПВР/04.11.2016
Христина Илиева Джалкова11-14-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения