Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Александър Петров Веселинов9-1-ПВР/04.11.2016
Спасийка Христова Стоева9-2-ПВР/04.11.2016
Димитър Иванов Борумов9-3-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения