Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Невена Стоянова Велева8-1-ПВР/04.11.2016
Илинка Георгиева Бибишкова8-2-ПВР/04.11.2016
Соня Йорданова Терзиева8-3-ПВР/04.11.2016
Венета Александрова Стоименова8-4-ПВР/04.11.2016
Николина Янчова Олева8-5-ПВР/04.11.2016
Кирил Кузманов Димитров8-6-ПВР/04.11.2016
Дейвид Иванов Радков8-7-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения