Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Милена Красимирова Костадинова7-57-ПВР/04.11.2016
Анулиран7-68-ПВР/04.11.2016
Елена Стойкова Алексова7-67-ПВР/04.11.2016
Йорданка Атанасова Николова7-66-ПВР/04.11.2016
Костадин Димитров Костадинов7-65-ПВР/04.11.2016
Красимир Атанасов Балтов7-64-ПВР/04.11.2016
Венка Симеонова Балтова7-63-ПВР/04.11.2016
Петър Владимиров Каракичев7-62-ПВР/04.11.2016
Анулиран7-61-ПВР/04.11.2016
Евгени Димитров Стоянов7-60-ПВР/04.11.2016
Любен Кирилов Бубов7-59-ПВР/04.11.2016
Любка Илиева Бубова7-58-ПВР/04.11.2016
Маргарита Михайлова Пъхлева7-69-ПВР/04.11.2016
Страхил Атанасов Филянов7-56-ПВР/04.11.2016
Васил Димитров Костадинов7-55-ПВР/04.11.2016
Юлия Здравкова Чолакова – Кръстева7-54-ПВР/04.11.2016
Георги Атанасов Пъхлев7-53-ПВР/04.11.2016
Георги Спасов Дъскарев7-52-ПВР/04.11.2016
Иван Лазаров Клечев7-51-ПВР/04.11.2016
Йорданка Димитрова Тонева7-50-ПВР/04.11.2016
Георги Кирилов Попов7-49-ПВР/04.11.2016
Мария Стоянова Котрулева7-48-ПВР/04.11.2016
Славчо Борисов Коцев7-47-ПВР/04.11.2016
Крум Костадинов Карамитев7-80-ПВР/04.11.2016
Пламен Петров Деничин7-91-ПВР/04.11.2016
Невена Александрова Димитрова7-90-ПВР/04.11.2016
Мария Петрова Кутрева7-89-ПВР/04.11.2016
Веселка Николова Гергерска7-88-ПВР/04.11.2016
Тодор Сотиров Балев7-87-ПВР/04.11.2016
Златка Иванова Сугаринска7-86-ПВР/04.11.2016
Анулиран7-85-ПВР/04.11.2016
Благовест Марио Герасимов7-84-ПВР/04.11.2016
Борис Насков Димитров7-83-ПВР/04.11.2016
Красимир Щилянов Сиркьов7-82-ПВР/04.11.2016
Елена Ангелова Пиргова7-81-ПВР/04.11.2016
Магдалена Методиева Петрова7-46-ПВР/04.11.2016
Иванка Тодорова Малечканова7-79-ПВР/04.11.2016
Любка Кръстева Параскова7-78-ПВР/04.11.2016
Асен Петров Ковачев7-77-ПВР/04.11.2016
Герасим Иванов Яневски7-76-ПВР/04.11.2016
Надежда Исидорова Рашкова7-75-ПВР/04.11.2016
Анулиран7-74-ПВР/04.11.2016
Катя Атанасова Георгиева7-73-ПВР/04.11.2016
Милена Андонова Ризова7-72-ПВР/04.11.2016
Веселин Андонов Ризов7-71-ПВР/04.11.2016
Костадин Александров Бузов7-70-ПВР/04.11.2016
Симеон Борисов Алчаков7-12-ПВР/04.11.2016
Виолета Илиева Милева7-23-ПВР/04.11.2016
Андон Славчев Йовков7-22-ПВР/04.11.2016
Митко Методиев Ризов7-21-ПВР/04.11.2016
Николай Петров Запрянов7-20-ПВР/04.11.2016
Данаил Благоев Стоев7-19-ПВР/04.11.2016
Никола Стоянов Костадинов7-18-ПВР/04.11.2016
Иван Атанасов Карачанаков7-17-ПВР/04.11.2016
Луиза Живкова Спасова7-16-ПВР/04.11.2016
Кирил Лазаров Харизанов7-15-ПВР/04.11.2016
Анулиран7-14-ПВР/04.11.2016
Спас Петров Симеонов7-13-ПВР/04.11.2016
Невена Лазарова Воденичарова7-24-ПВР/04.11.2016
Андон Стефанов Андонов7-11-ПВР/04.11.2016
Роза Димитрова Бакалова7-10-ПВР/04.11.2016
Добринка Иванова Петрова7-9-ПВР/04.11.2016
Димитър Христов Чавдаров7-8-ПВР/04.11.2016
Васил Цветков Ташев7-7-ПВР/04.11.2016
Георги Лазаров Граматиков7-6-ПВР/04.11.2016
Мариана Кирилова Чобанова – Копанарова7-5-ПВР/04.11.2016
Вангелия Панайотова Колева7-4-ПВР/04.11.2016
Фросина Миткова Емилова7-3-ПВР/04.11.2016
Красимир Георгиев Попов7-2-ПВР/04.11.2016
Атанас Янев Узунов7-35-ПВР/04.11.2016
Таня Людмилова Петрова7-45-ПВР/04.11.2016
Даниела Йорданова Милушева7-44-ПВР/04.11.2016
Латинка Василева Тасева7-43-ПВР/04.11.2016
Емил Димитров Георгиев7-42-ПВР/04.11.2016
Калина Методиева Буюклиева7-41-ПВР/04.11.2016
Илияна Костадинова Ризова7-40-ПВР/04.11.2016
Светослав Кирилов Дуков7-39-ПВР/04.11.2016
Иванка Илиева Дончева7-38-ПВР/04.11.2016
Верка Кръстева Маринова7-37-ПВР/04.11.2016
Мариан Атанасов Узунов7-36-ПВР/04.11.2016
Мария Иванова Червенкова7-1-ПВР/04.11.2016
Лъчезар Марианов Узунов7-34-ПВР/04.11.2016
Андон Асенов Ждрапански7-33-ПВР/04.11.2016
Мария Димитрова Контилска7-32-ПВР/04.11.2016
Димитър Манолев Пендурков7-31-ПВР/04.11.2016
Илия Николов Орманлиев7-30-ПВР/04.11.2016
Божидар Георгиев Държанлиев7-29-ПВР/04.11.2016
Елена Викторова Киричкова7-28-ПВР/04.11.2016
Георги Митков Ризов7-27-ПВР/04.11.2016
Тодорка Славчева Атанасова7-26-ПВР/04.11.2016
Петранка Стоянова Янкова7-25-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

всички решения