Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Благия Серафимова Николова5-39-ПВР/02.11.2016
Калина Иванова Тасева5-27-ПВР/02.11.2016
Катерина Трендафилова Танева5-28-ПВР/02.11.2016
Спас Трайков Димитров5-29-ПВР/02.11.2016
Емилия Великова Димитрова5-30-ПВР/02.11.2016
Благойка Андонова Чотова5-31-ПВР/02.11.2016
Георги Йорданов Янков5-32-ПВР/02.11.2016
Благой Димитров Запрев5-33-ПВР/02.11.2016
Александър Иванов Великов5-34-ПВР/02.11.2016
Райна Костадинова Руменова5-35-ПВР/02.11.2016
Иванка Георгиева Толева5-36-ПВР/02.11.2016
Иван Петров Андонов5-37-ПВР/02.11.2016
Кръстана Светлина Димитрова5-38-ПВР/02.11.2016
Румен Йорданов Янков5-26-ПВР/02.11.2016
Любчо Атанасов Коларов5-40-ПВР/02.11.2016
Илия Славчев Алексов5-41-ПВР/02.11.2016
Нина Александрова Йовчева5-42-ПВР/02.11.2016
Николай Димитров Митрев5-43-ПВР/02.11.2016
Васил Иванов Стоянов5-44-ПВР/02.11.2016
Светослав Стоянов Стоилов5-45-ПВР/02.11.2016
Георги Любенов Дрелев5-46-ПВР/02.11.2016
София Томова Стойкова5-47-ПВР/02.11.2016
Любен Василев Божиков5-48-ПВР/02.11.2016
Васил Илиев Божиков5-49-ПВР/02.11.2016
Георги Борисов Калайджиев5-50-ПВР/02.11.2016
Мирослав Димитров Иванов5-14-ПВР/02.11.2016
Георги Христов Дремджиев5-2-ПВР/02.11.2016
Николай Борисов Иванов5-3-ПВР/02.11.2016
Христо Атанасов Дремджиев5-4-ПВР/02.11.2016
Кирилка Георгиева Асенова5-5-ПВР/02.11.2016
Верка Запрева Аврамова5-6-ПВР/02.11.2016
Йоана Костадинова Оракова5-7-ПВР/02.11.2016
Мариана Георгиева Китанова5-8-ПВР/02.11.2016
Босилка Георгиева Георгиева5-9-ПВР/02.11.2016
Живко Атанасов Атанасов5-10-ПВР/02.11.2016
Димитър Стоянов Бохоров5-11-ПВР/02.11.2016
Николай Стойчев Спасов5-12-ПВР/02.11.2016
Владимир Благоев Танев5-13-ПВР/02.11.2016
Мария Иванова Мазнокова5-1-ПВР/02.11.2016
Мария Василева Органджиева5-15-ПВР/02.11.2016
Станимир Георгиев Стоименов5-16-ПВР/02.11.2016
Илия Василев Органджиев5-17-ПВР/02.11.2016
Татяна Ангелова Енчева5-18-ПВР/02.11.2016
Иван Атанасов Тасев5-19-ПВР/02.11.2016
Илиана Симеонова Божикова5-20-ПВР/02.11.2016
Стоян Атанасов Димитров5-21-ПВР/02.11.2016
Живко Георгиев Георгиев5-22-ПВР/02.11.2016
Александър Маринов Китанов5-23-ПВР/02.11.2016
Атанас Валериев Китанов5-24-ПВР/02.11.2016
Иван Димитров Стамчев5-25-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

всички решения