Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Цветлика Стоименова Кишчева4-1-ПВР/02.11.2016
Олег Медков Алексиев4-2-ПВР/02.11.2016
Димитър Атанасов Чорбаджийски4-3-ПВР/02.11.2016
Вергиния Крумова Вакадимова4-4-ПВР/02.11.2016
Илка Иванова Кьосева4-5-ПВР/02.11.2016
Никола Борисов Николов4-6-ПВР/02.11.2016
Петър Ангелов Ралински4-7-ПВР/02.11.2016
мария Георгиева Николова4-8-ПВР/02.11.2016
Росен Неков Андонов4-9-ПВР/02.11.2016
Нено Андонов Неков4-10-ПВР/02.11.2016
Маргарита Славчева Атанасова4-11-ПВР/02.11.2016
Димитър Здравков Димитров4-12-ПВР/02.11.2016
Евгени Николов Николов4-13-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

всички решения