Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Георги Иванов Обецанов2-1-ПВР/02.11.2016
Ивана Георгиева Татарска2-2-ПВР/02.11.2016
Благой Александров Халачев2-3-ПВР/02.11.2016
Костадин Иванов Дурчов2-4-ПВР/02.11.2016
Марияна Благоева Коцева2-5-ПВР/02.11.2016
Костадин Михайлов Юнчов2-6-ПВР/02.11.2016
Янка Костадинова Ангелинина2-7-ПВР/02.11.2016
Георги Атанасов Кехайов2-8-ПВР/02.11.2016
Анулиран2-9-ПВР/02.11.2016
Георги Димитров Дундов2-10-ПВР/02.11.2016
Анулиран2-11-ПВР/02.11.2016
Костадин Иванов Атанасов2-12-ПВР/02.11.2016
Маргарита Димитрова Кехайова2-13-ПВР/02.11.2016
Елена Георгиева Събева2-14-ПВР/02.11.2016
Георги Гълабов Бориков2-15-ПВР/02.11.2016
Георги Илиев Благоев2-16-ПВР/02.11.2016
Маргарита Костадинова Борикова2-17-ПВР/02.11.2016
Юсеин Мехмед Ходжа2-18-ПВР/02.11.2016
Елиза Тодорова Саева2-19-ПВР/02.11.2016
Георги Михайлов Колчагов2-20-ПВР/02.11.2016
Зорница Георгиева Янчовичина2-21-ПВР/02.11.2016
Анулиран2-22-ПВР/02.11.2016
Радослава Василева Мицина2-23-ПВР/02.11.2016
Величка Иванова Дундова2-24-ПВР/02.11.2016
Георги Спасов Кокарешков2-25-ПВР/02.11.2016
Гергана Павлова Кокарешкова2-26-ПВР/02.11.2016
Мария Славчова Дунгьова2-27-ПВР/02.11.2016
Мичурин Иванов Мадолев2-28-ПВР/02.11.2016
Елена Николаева Марценкова2-29-ПВР/02.11.2016
Крум Борисов Чорбаджиев2-30-ПВР/02.11.2016
Мария Георгиева Юрукова2-31-ПВР/02.11.2016
Мария Бончова Смилкова2-32-ПВР/02.11.2016
Ракина Лазарова Апостолова2-33-ПВР/02.11.2016
Валя Методиева Попова2-34-ПВР/02.11.2016
Янка Георгиева Генева2-35-ПВР/02.11.2016
Анулиран2-36-ПВР/02.11.2016
Калина Георгиева Зотева2-37-ПВР/02.11.2016
Мая Цветанова Падарева2-38-ПВР/02.11.2016
Цецка Василева Андреева2-39-ПВР/02.11.2016
Мария Ангелова Мадолева2-40-ПВР/02.11.2016
Катерина Аспарухова Топалова2-41-ПВР/02.11.2016
Мария Илиева Дамянова2-42-ПВР/02.11.2016
Стойко Милушев Кирев2-43-ПВР/02.11.2016
Дора Славчева Щуркова2-44-ПВР/02.11.2016
Димитър Кръстев Бояджиев2-45-ПВР/02.11.2016
Елена Тодорова Бакържиева2-46-ПВР/02.11.2016
Таня Иванова Мегданова2-47-ПВР/02.11.2016
Елена Андонова Хаджиангелова2-48-ПВР/02.11.2016
Красимира Борисова Калинкова2-49-ПВР/02.11.2016
Надка Спасова Табакова2-50-ПВР/02.11.2016
Веселка Александрова Сърбакова2-51-ПВР/02.11.2016
Георги Иванов Пирински2-52-ПВР/02.11.2016
Вера Руменова Шарланджиева2-53-ПВР/02.11.2016
Оля Николова Костова2-54-ПВР/02.11.2016
Георги Колев Георгиев2-55-ПВР/02.11.2016
Мария Кирилова Банева2-56-ПВР/02.11.2016
Виктория Иванова Николова2-57-ПВР/02.11.2016
Юлия Александрова Мандухова2-58-ПВР/02.11.2016
Кенан Рамизов Тюмбелекчиева2-59-ПВР/02.11.2016
Иван Костадинов Панчелиев2-60-ПВР/02.11.2016
Десислава Ангелова Терзиева2-61-ПВР/02.11.2016
Георги Илиев Канатов2-62-ПВР/02.11.2016
Иван Благоев Горанов2-63-ПВР/02.11.2016
Мария Атанасова Неделчева2-64-ПВР/02.11.2016
Лазар Георгиев Налбантов2-65-ПВР/02.11.2016
Величка Христова Хаджидиманова2-66-ПВР/02.11.2016
Любен Стоилов Велев2-67-ПВР/02.11.2016
Иван Стоянов Карайлиев2-68-ПВР/02.11.2016
Елена Вескова Давидова2-69-ПВР/02.11.2016
Стойчо Костадинов Джибов2-70-ПВР/02.11.2016
Камен Яворов Моралиев2-71-ПВР/02.11.2016
Георги Любенов Сеизов2-72-ПВР/02.11.2016
Васил Иванов Козарев2-73-ПВР/02.11.2016
Илия Райчов Пицев2-74-ПВР/02.11.2016
Фетка Албенова Рускова2-75-ПВР/02.11.2016
Кирил Живков Аврамов2-76-ПВР/02.11.2016
Димитър Борисов Белев2-77-ПВР/02.11.2016
Стоян Иванов Марков2-78-ПВР/02.11.2016
Илия Георгиев Кюлев2-79-ПВР/02.11.2016
Румяна Борисова Витанова2-80-ПВР/02.11.2016
Димитър Тодоров Щранков2-81-ПВР/02.11.2016
Костадин Георгиев Караилиев2-82-ПВР/02.11.2016
Христо Димитров Боянчев2-83-ПВР/02.11.2016
Георги Иванов Смилев2-84-ПВР/02.11.2016
Георги Борисов Кунчев2-85-ПВР/02.11.2016
Олег Илиев Милев2-86-ПВР/02.11.2016
Стоил Христов Топалов2-87-ПВР/02.11.2016
Клавдия Георгиева Гаджева2-88-ПВР/02.11.2016
Баадин Ирфанов Юсеинов2-89-ПВР/02.11.2016
Тодор Енев Малаков2-90-ПВР/02.11.2016
Георги Василев Малаков2-91-ПВР/02.11.2016
Мурад Алилов Пехливанов2-92-ПВР/02.11.2016
Тюркиян Шукриева Ходжова2-93-ПВР/02.11.2016
Мустафа Абдуралеанов Куртев2-94-ПВР/02.11.2016
Джемал Джемалов Абдиков2-95-ПВР/02.11.2016
Илия Кирилов Воденичаров2-96-ПВР/02.11.2016
Иван Кирилов Дунчев2-97-ПВР/02.11.2016
Славка Георгиева Ярчева2-98-ПВР/02.11.2016
Боряна Николова Бунова2-99-ПВР/02.11.2016
Фикра Любомирова Герова2-100-ПВР/02.11.2016
Митко Трендафилов Дедьов2-101-ПВР/02.11.2016
Галя Антонова Балдева2-102-ПВР/02.11.2016
Огнян Събинов Балдев2-103-ПВР/02.11.2016
Ахмед Смаилов Кичуков2-104-ПВР/02.11.2016
Атичка Феимова Шаркова2-105-ПВР/02.11.2016
Ибрахим Шерифов Джуркин2-106-ПВР/02.11.2016
Аидън Абидимов Кичуков2-107-ПВР/02.11.2016
Костадин Кирилов Тасев2-108-ПВР/02.11.2016
Антон Радоев Димитров2-109-ПВР/02.11.2016
Емануил Василев Илиев2-110-ПВР/02.11.2016
Капка Лъчезарова Андонова2-111-ПВР/02.11.2016
Георги Кирилов Ангелов2-112-ПВР/02.11.2016
Петър Стефанов Юруков2-113-ПВР/02.11.2016
Кирил Йорданов Гюрев2-114-ПВР/02.11.2016
Методи Иванов Кесев2-115-ПВР/02.11.2016
Ели Иванова Айдарова2-116-ПВР/02.11.2016
Веселинка Георгиева Богоева2-117-ПВР/02.11.2016
Андрей Стоянов Андреев2-118-ПВР/02.11.2016
Стефан Василев Ружев2-119-ПВР/02.11.2016
Илия Иванов Атанасов2-120-ПВР/02.11.2016
Владимир Руменов Нурджиев2-121-ПВР/02.11.2016
Иван Атанасов Главчев2-122-ПВР/02.11.2016
Живка Томова Филчева2-123-ПВР/02.11.2016
Тома Живков Филчев2-124-ПВР/02.11.2016
Здравка Томова Томова2-125-ПВР/02.11.2016
Надка Иванова Филчева2-126-ПВР/02.11.2016
Божана Георгиева Тошева2-127-ПВР/02.11.2016
Зинаида Теохарова Караянева2-128-ПВР/02.11.2016
Роса Костадинова Главчева2-129-ПВР/02.11.2016
Христина Стоянова Николова2-130-ПВР/02.11.2016
Стоян Нейчев Николов2-131-ПВР/02.11.2016
Методи Русев Николов2-132-ПВР/02.11.2016
Севда Иванова Гелева2-133-ПВР/02.11.2016
Малина Атанасова Балъкчиева2-134-ПВР/02.11.2016
Славяна Атанасова Тасева2-135-ПВР/02.11.2016
Иван Живков Тасев2-136-ПВР/02.11.2016
Костадин Илиев Атанасов2-137-ПВР/02.11.2016
Атанас Славчев Тасев2-138-ПВР/02.11.2016
Иванка Стоянова Георгиева2-139-ПВР/02.11.2016
Албена Николова Гелева2-140-ПВР/02.11.2016
Николай Сотиров Костадинов2-141-ПВР/02.11.2016
Величка Николова Костадинова2-142-ПВР/02.11.2016
Кирил Атанасов Трайков2-143-ПВР/02.11.2016
Тана Кирилова Петрова2-144-ПВР/02.11.2016
Мария Василева Касабова2-145-ПВР/02.11.2016
Мария Георгиева Захрева2-146-ПВР/02.11.2016
Надя Щерева Захрева2-147-ПВР/02.11.2016
Георги Петров Вълчев2-148-ПВР/02.11.2016
Кирил Георгиев Балъкчиев2-149-ПВР/02.11.2016
Кирил Василев Динев2-150-ПВР/02.11.2016
Стоянка Николова Динева2-151-ПВР/02.11.2016
Венцислав Сотиров Кечев2-152-ПВР/02.11.2016
Росица Йорданова Перусанова2-153-ПВР/02.11.2016
Димитър Лазаров Чучуров2-154-ПВР/02.11.2016
Мария Славчева Чучурова2-155-ПВР/02.11.2016
Венетка Томова Костадинова2-156-ПВР/02.11.2016
Елена Димитрова Чарова2-157-ПВР/02.11.2016
Елизабет Славчева Малева2-158-ПВР/02.11.2016
Величка Стоянова Панковска2-159-ПВР/02.11.2016
Славянка Живкова Николова2-160-ПВР/02.11.2016
Марияна Стоянова Димитрова2-161-ПВР/02.11.2016
Атанас Сотиров Костадинов2-162-ПВР/02.11.2016
Мартин Сашев Димитров2-163-ПВР/02.11.2016
Огнян Кирилов Танков2-164-ПВР/02.11.2016
Йорданка Трушкова Угренова2-165-ПВР/02.11.2016
Катерина Костадинова Илиева2-166-ПВР/02.11.2016
Александър Костадинов Стоянов2-167-ПВР/02.11.2016
Красимира Костадинова Стоянова2-168-ПВР/02.11.2016
Лазар Стоянов Георгиев2-169-ПВР/02.11.2016
Лиляна Георгиева Георгиева2-170-ПВР/02.11.2016
Марияна Борисова Лачева2-171-ПВР/02.11.2016
Снежана Костадинова Николова2-172-ПВР/02.11.2016
Максим Анри Илиев2-173-ПВР/02.11.2016
Чавдар Янков Голошев2-174-ПВР/02.11.2016
Величка Сотянова Точева2-175-ПВР/02.11.2016
Йорданка Спасова Драиова2-176-ПВР/02.11.2016
Василка Димитрова Иванова2-177-ПВР/02.11.2016
Яна Николова Дзакова2-178-ПВР/02.11.2016
Танчо Петров Танчев2-179-ПВР/02.11.2016
Диляна Сашева Танчева2-180-ПВР/02.11.2016
Валентин Георгиев Митрев2-181-ПВР/02.11.2016
Димитър Благоев Тренчев2-182-ПВР/02.11.2016
Атанаска Костадинова Стоилкова2-183-ПВР/02.11.2016
Виолета Вангелова Златкова2-184-ПВР/02.11.2016
Валентина Димитрова Вандова2-185-ПВР/02.11.2016
Емил Методиев Гоцев2-186-ПВР/02.11.2016
Димитър Илиев Чанов2-187-ПВР/02.11.2016
Венцислав Александров Падарски2-188-ПВР/02.11.2016
Георги Методиев Стойков2-189-ПВР/02.11.2016
Илия Николов Божинов2-190-ПВР/02.11.2016
Андон Николаев Левков2-191-ПВР/02.11.2016
Евилина Димитрова Кечева2-192-ПВР/02.11.2016
Сотир Атанасов Костадинов2-193-ПВР/02.11.2016
Красимира Костадинова Узунова2-194-ПВР/02.11.2016
Красимира Андонова Левкова2-195-ПВР/02.11.2016
Николай Симеонов Левков2-196-ПВР/02.11.2016
Божидар Йорданов Петров2-197-ПВР/02.11.2016
Васил Петров Динев2-198-ПВР/02.11.2016
Симеон Борисов Бояджиев2-199-ПВР/02.11.2016
Серафим Кирилов Стоилков2-200-ПВР/02.11.2016
Здравко Йорданов Кожовски2-201-ПВР/02.11.2016
Павлина Петрушева Бошнакова2-202-ПВР/02.11.2016
Клавдия Миладинова Стоянова2-203-ПВР/02.11.2016
Ваня Александрова Главчева2-204-ПВР/02.11.2016
Живко Страхилов Иванов2-205-ПВР/02.11.2016
Ели Тодорова Тасева2-206-ПВР/02.11.2016
Георги Илиев Ампов2-207-ПВР/02.11.2016
Йото Атанасов Йотов2-208-ПВР/02.11.2016
Димитър Борисов Карабелски2-209-ПВР/02.11.2016
Борис Стефанов Карабелски2-210-ПВР/02.11.2016
Димитър Стоилов Янев2-211-ПВР/02.11.2016
Николай Славеев Милушев2-212-ПВР/02.11.2016
Галина Тодорова Иванова2-213-ПВР/02.11.2016
Емил Славчов Колевичин2-214-ПВР/02.11.2016
Спас Прифанов Ботев2-215-ПВР/02.11.2016
Боян Аленов Калоянов2-216-ПВР/02.11.2016
Димитър Костадинов Дамянов2-217-ПВР/02.11.2016
Дилена Славчова Зинкова2-218-ПВР/02.11.2016
Илия Благоев Зинков2-219-ПВР/02.11.2016
Мария Николова Зангова2-220-ПВР/02.11.2016
Илия Манев Зангов2-221-ПВР/02.11.2016
Росица Славчова Иванова2-222-ПВР/02.11.2016
Миладин Спасов Тумбев2-223-ПВР/02.11.2016
Георги Любенов Крънчев2-224-ПВР/02.11.2016
Тодор Славев Иванов2-225-ПВР/02.11.2016
Неда Иванова Дундалова2-226-ПВР/02.11.2016
Николай Иванов Дундалов2-227-ПВР/02.11.2016
Елена Стоянова Йорданова2-228-ПВР/02.11.2016
Пламен Спасов Ботев2-229-ПВР/02.11.2016
Стефка Георгиева Захариева2-230-ПВР/02.11.2016
Александра Тодорова Кехайова2-231-ПВР/02.11.2016
Юлия Николова Патокова2-232-ПВР/02.11.2016
Елена Иванова Мундева2-233-ПВР/02.11.2016
Пирин Асенов Несторов2-234-ПВР/02.11.2016
Николай Борисов Попов2-235-ПВР/02.11.2016
Петър Лазаров Кънчев2-236-ПВР/02.11.2016
Иван Страхилов Битолов2-237-ПВР/02.11.2016
Владимир Асенов Чолаков2-238-ПВР/02.11.2016
Йордан Иванов Бучков2-239-ПВР/02.11.2016
Христо Крумов Алуминов2-240-ПВР/02.11.2016
Спас Йорданов Звънчаров2-241-ПВР/02.11.2016
Хамид Алиев Хаджиев2-242-ПВР/02.11.2016
Неджип Ариф Ибраим2-243-ПВР/02.11.2016
Анулиран2-244-ПВР/02.11.2016
Веска Иванова Неделчева2-245-ПВР/02.11.2016
Васил Георгиев Неделчев2-246-ПВР/02.11.2016
Петър Тодоров Коемджиев2-247-ПВР/02.11.2016
Димитър Илиев Попърцов2-248-ПВР/02.11.2016
Илко Младенов Люсков2-249-ПВР/02.11.2016
Веселин Милков Сиркьов2-250-ПВР/02.11.2016
Милко Щилянов Сиркьов2-251-ПВР/02.11.2016
Снежана Йосифова Шекерова2-252-ПВР/02.11.2016
Иво Илиянов Мандев2-253-ПВР/02.11.2016
Мехмед Малинов Чалъков2-254-ПВР/02.11.2016
Венцислав Весков Хаджиев2-255-ПВР/02.11.2016
Росен Иванов Хаджиев2-256-ПВР/02.11.2016
Елина Борисова Кумбарова2-257-ПВР/02.11.2016
Ахмед Алиев Топлев2-258-ПВР/02.11.2016
Снежана Димитрова Дервишева2-259-ПВР/02.11.2016
Бойко Добромиров Юзекчиев2-260-ПВР/02.11.2016
Искрен Александров Каменов2-261-ПВР/02.11.2016
Николай Михайлов Михайлов2-262-ПВР/02.11.2016
Йосив Кирилов Чакалски2-263-ПВР/02.11.2016
Десислава Спасова Чивиева2-264-ПВР/02.11.2016
Оля Бориславова Алексова2-265-ПВР/02.11.2016
Тодор Петров Деничин2-266-ПВР/02.11.2016
Ивайло Илиев Комолски2-267-ПВР/02.11.2016
Борислав Иванов Янчев2-268-ПВР/02.11.2016
Борислав Ивов Габеров2-269-ПВР/02.11.2016
Димитър Юлиев Сегменов2-270-ПВР/02.11.2016
Кирил Богданов Николов2-271-ПВР/02.11.2016
Виолета Сандева Джалева2-272-ПВР/02.11.2016
Стойне Николов Чивиев2-273-ПВР/02.11.2016
Лиляна Стефанова Попова2-274-ПВР/02.11.2016
Лиляна Стоянова Динева2-275-ПВР/02.11.2016
Александър Николов Чивиев2-276-ПВР/02.11.2016
Смиляна Сашова Чивиева2-277-ПВР/02.11.2016
Кристина Иванова Дякова2-278-ПВР/02.11.2016
Величка Иванова Младенова2-279-ПВР/02.11.2016
Лиляна Марянова Димитрова2-280-ПВР/02.11.2016
Йорданка Георгиева Благова2-281-ПВР/02.11.2016
Надежда Тодорова Равначка2-282-ПВР/02.11.2016
Благой Иванов Давков2-283-ПВР/02.11.2016
Василка Живкова Деанска2-284-ПВР/02.11.2016
Йорданка Иванова Укева2-285-ПВР/02.11.2016
Иван Андонов Укев2-286-ПВР/02.11.2016
Илияна Борисова Дамянова2-287-ПВР/02.11.2016
Александър Асенов Щърбев2-288-ПВР/02.11.2016
Емил Кирилов Янев2-289-ПВР/02.11.2016
Борис Христов Алексов2-290-ПВР/02.11.2016
Мария Георгиева Мешкова2-291-ПВР/02.11.2016
Магдалена Василева Бакалова2-292-ПВР/02.11.2016
Линка Илиева Николова2-293-ПВР/02.11.2016
Йордан Методиев Цомпов2-294-ПВР/02.11.2016
Герман Георгиев Маламов2-295-ПВР/02.11.2016
Славчо Николов Ждрапански2-296-ПВР/02.11.2016
Васил Давидков Цомпов2-297-ПВР/02.11.2016
Стоян Димитров Маламов2-298-ПВР/02.11.2016
Ива Герасимова Тушева2-299-ПВР/02.11.2016
Методий Юлиев Тушев2-300-ПВР/02.11.2016
Асан Мустафов Узунов2-301-ПВР/02.11.2016
Халил Неджип Моллов2-302-ПВР/02.11.2016
Халил Юсеинов Кутрев2-303-ПВР/02.11.2016
Костадин Димитров Караянев2-304-ПВР/02.11.2016
Костадин Илиев Бояджиев2-305-ПВР/02.11.2016
Карамфил Чавдаров Чапкънов2-306-ПВР/02.11.2016
Георги Димитров Войнов2-307-ПВР/02.11.2016
Лиляна Костадинова Линдарева2-308-ПВР/02.11.2016
Ангел Симеонов Таранинов2-309-ПВР/02.11.2016
Йорданка Недялкова Полянова2-310-ПВР/02.11.2016
Николай Димитров Синадинов2-311-ПВР/02.11.2016
Божик Иванов Зафиров2-312-ПВР/02.11.2016
Величка Иванова Белчева2-313-ПВР/02.11.2016
Димитър Стоянов Палков2-314-ПВР/02.11.2016
Емил Чавдаров Бочуков2-315-ПВР/02.11.2016
Паско Славчев Ташков2-316-ПВР/02.11.2016
Ангел Костадинов Камбуров2-317-ПВР/02.11.2016
Габриела Владимирова Чилева2-318-ПВР/02.11.2016
Виктор Борисов Велков2-319-ПВР/02.11.2016
Йорданка Петрова Цинцева2-320-ПВР/02.11.2016
Венелина Исакова Христова2-321-ПВР/02.11.2016
Анна Иванова Главеева – Ганева2-322-ПВР/02.11.2016
Ангелина Иванова Калоянова2-323-ПВР/02.11.2016
Васил Георгиев Ботушанов2-324-ПВР/02.11.2016
Мария Георгиева Фарафутова2-325-ПВР/02.11.2016
Стоян Атанасов Маринополски2-326-ПВР/02.11.2016
Карамфилка Иванова Манджукова2-327-ПВР/02.11.2016
Тинка Борисова Римпева2-328-ПВР/02.11.2016
Камбер Акиов Камберов2-329-ПВР/02.11.2016
Мехмед Мехмед Козарев2-330-ПВР/02.11.2016
Атидже Аки Бикова2-331-ПВР/02.11.2016
Атидже Ахмедова Абди2-332-ПВР/02.11.2016
Еленка Миленова Ташова2-333-ПВР/02.11.2016
Радостина Николова Панчева2-334-ПВР/02.11.2016
Катерина Анастасова Георгиева2-335-ПВР/02.11.2016
Теменужка Атанасова Стоилова2-336-ПВР/02.11.2016
Милена Стаменова Иванова2-337-ПВР/02.11.2016
Кирил Филипов Котаков2-338-ПВР/02.11.2016
Румен Иванов Томанов2-339-ПВР/02.11.2016
Иван Руменов Томанов2-340-ПВР/02.11.2016
Мария Христова Салмова2-341-ПВР/02.11.2016
Роза Александрова Чимева2-342-ПВР/02.11.2016
Цветанка Методиева Терзийска2-343-ПВР/02.11.2016
Петрана Славева Михайлова2-344-ПВР/02.11.2016
Кирилка Асенова Миладинова2-345-ПВР/02.11.2016
Христинка Станкева Борисова2-346-ПВР/02.11.2016
Даниела Тодорова Гоцева2-347-ПВР/02.11.2016
Василка Йосифова Иванова2-348-ПВР/02.11.2016
Станислава Иванов Атанасова2-349-ПВР/02.11.2016
Венета Стойкова Капитанска2-350-ПВР/02.11.2016
Севда Методиева Ваканинска2-351-ПВР/02.11.2016
Димитър Лазаров Иванов2-352-ПВР/02.11.2016
Илияна Филипова Савова2-353-ПВР/02.11.2016
Роза Петрова Ангелова2-354-ПВР/02.11.2016
Невена Бориславова Йончева2-355-ПВР/02.11.2016
Станке Борисов Атанасов2-356-ПВР/02.11.2016
София Методиева Щърбанова2-357-ПВР/02.11.2016
Маргарита Методиева Крекманска2-358-ПВР/02.11.2016
Анулиран2-359-ПВР/02.11.2016
Надка Георгиева Попова2-360-ПВР/02.11.2016
Александра Венциславова Лилкова2-361-ПВР/02.11.2016
Захари Николов Иванов2-362-ПВР/02.11.2016
Верка Иванова Кокалчева2-363-ПВР/02.11.2016
Красимира Стоянова Благоева2-364-ПВР/02.11.2016
Славе Александров Балев2-365-ПВР/02.11.2016
  Таня Живкова Сотирова2-366-ПВР/02.11.2016
Теменужка Войнова Христова2-367-ПВР/02.11.2016
Петър Кирилов Захов2-368-ПВР/02.11.2016
Кристина Василева Иванова2-369-ПВР/02.11.2016
Кадифка Василева Карабельова2-370-ПВР/02.11.2016
Петър Иванов Прътев2-371-ПВР/02.11.2016
Ивайло Димитров Бояджиев2-372-ПВР/02.11.2016
Райко Георгиев Манов2-373-ПВР/02.11.2016
Стефан Янчев Миленков2-374-ПВР/02.11.2016
Павлина Лазарова Просеникова2-375-ПВР/02.11.2016
Любомир Веселинов Иванов2-376-ПВР/02.11.2016
Радостина Веселинова Величкова2-377-ПВР/02.11.2016
Гергана Иванова Календерска2-378-ПВР/02.11.2016
Виолета Павлова Темелкова2-379-ПВР/02.11.2016
Сава Десподова Ортакчийска2-380-ПВР/02.11.2016
Велика Стойчева Герова2-381-ПВР/02.11.2016
Виктория Борисова Петрова2-382-ПВР/02.11.2016
Живка Генадиева Урдарска2-383-ПВР/02.11.2016
Спаска Тодорова Владикова2-384-ПВР/02.11.2016
Йордан Стойков Костадинов2-385-ПВР/02.11.2016
Живко Ангелов Терзийски2-386-ПВР/02.11.2016
Христина Петрова Пълева2-387-ПВР/02.11.2016
Стефка Славчева Станоева2-388-ПВР/02.11.2016
Йордан Венциславов Панев2-389-ПВР/02.11.2016
Юлиян Василев Сотиров2-390-ПВР/02.11.2016
Борислав Георгиев Павлов2-391-ПВР/02.11.2016
Иван Борисов Равначки2-392-ПВР/02.11.2016
Александрина Борисова Равначка2-393-ПВР/02.11.2016
Станке Дамянов Чачкаров2-394-ПВР/02.11.2016
Спас Стефанов Гогов2-395-ПВР/02.11.2016
Галина Ганчева Арнаудова2-396-ПВР/02.11.2016
Росица Димитрова Богданска2-397-ПВР/02.11.2016
Левка Василева Стойчева2-398-ПВР/02.11.2016
Виктория Любенова Димитрова2-399-ПВР/02.11.2016
Владимир Илиев Танев2-400-ПВР/02.11.2016
Надка Петков Танева2-401-ПВР/02.11.2016
Елена Йорданова Александрова2-402-ПВР/02.11.2016
Мария Крумова Мицева2-403-ПВР/02.11.2016
Наталия Иванова Начева2-404-ПВР/02.11.2016
Развигор Христов Ангелов2-405-ПВР/02.11.2016
Величка Емилова Димитрова2-406-ПВР/02.11.2016
Катя Атанасова Попова2-407-ПВР/02.11.2016
Димитрина Любенова Христова2-408-ПВР/02.11.2016
Александър Тасев Ментов2-409-ПВР/02.11.2016
Лиляна Добринова Лазарова2-410-ПВР/02.11.2016
Витка Стаменова Колева2-411-ПВР/02.11.2016
Спас Иванов Даскалов2-412-ПВР/02.11.2016
Павлина Борисова Чингова2-413-ПВР/02.11.2016
Невена Димитрова Михайлова2-414-ПВР/02.11.2016
Божидара Иванова Даскалова2-415-ПВР/02.11.2016
Николай Василев Наков2-416-ПВР/02.11.2016
Даниел Цветанов Петров2-417-ПВР/02.11.2016
Роза Борисова Стойкова2-418-ПВР/02.11.2016
Иван Костадинов Ангелов2-419-ПВР/02.11.2016
Марина Владимировна Михова2-420-ПВР/02.11.2016
Елена Иванова Ружинска2-421-ПВР/02.11.2016
Христина Любенова Салмова2-422-ПВР/02.11.2016
Анка Апостолова Атанасова2-423-ПВР/02.11.2016
Катя Димитрова Томанова2-424-ПВР/02.11.2016
Борислав Димитров Стоилов2-425-ПВР/02.11.2016
Александър Александров Асенов2-426-ПВР/02.11.2016
Велизар Русев Каров2-427-ПВР/02.11.2016
Василка Димитрова Иванова2-428-ПВР/02.11.2016
Методи Христов Христов2-429-ПВР/02.11.2016
Десислава Александрова Христова2-430-ПВР/02.11.2016
Мария Иванова Джокова2-431-ПВР/02.11.2016
Здравка Кирилова Ковачева2-432-ПВР/02.11.2016
Малинка Димитрова Янева2-433-ПВР/02.11.2016
Георги Василев Марчев2-434-ПВР/02.11.2016
Магдалена Илиева Младенова2-435-ПВР/02.11.2016
Георги Костадинов Шутев2-436-ПВР/02.11.2016
Николай Тодоров Котев2-437-ПВР/02.11.2016
Емилия Станимирова Борисова2-438-ПВР/02.11.2016
Петрана Йорданова Ваклина2-439-ПВР/02.11.2016
Росица Кирилова Костадинова2-440-ПВР/02.11.2016
Соня Борисова Николова2-441-ПВР/02.11.2016
Витка Георгиева Петрова2-442-ПВР/02.11.2016
Стойчо Сандев Чимев2-443-ПВР/02.11.2016
Красивка Методиева Маркова2-444-ПВР/02.11.2016
Катя Николова Мавродиева2-445-ПВР/02.11.2016
Иванка Данчова Маркова2-446-ПВР/02.11.2016
Галя Руменова Анева2-447-ПВР/02.11.2016
Вяра Георгиева Тодорова2-448-ПВР/02.11.2016
Гергана Атанасова Валеова2-449-ПВР/02.11.2016
Истилян Борисов Петров2-450-ПВР/02.11.2016
Юлияна Георгиева Камбитова2-451-ПВР/02.11.2016
Венцислав Маринов Петров2-452-ПВР/02.11.2016
Снежана Станкева Филипова2-453-ПВР/02.11.2016
Радослав Стоицов Въсенски2-454-ПВР/02.11.2016
Павлина Стойчева Секулова2-455-ПВР/02.11.2016
Снежана Христова Христова2-456-ПВР/02.11.2016
Снежана Кирилова Папучиева2-457-ПВР/02.11.2016
Николина Иванова Митревска2-458-ПВР/02.11.2016
Гергана Георгиева Милева2-459-ПВР/02.11.2016
Теменужка Методиева Влахова2-460-ПВР/02.11.2016
Велика Методиева Димитрова2-461-ПВР/02.11.2016
Дафинка Димчова Димова2-462-ПВР/02.11.2016
Симеон Петров Златков2-463-ПВР/02.11.2016
Петко Георгиев Костадинов2-464-ПВР/02.11.2016
Емилия Николова Тодорова2-465-ПВР/02.11.2016
Денислава Бойкова Стойчева2-466-ПВР/02.11.2016
Любка Александрова Николова2-467-ПВР/02.11.2016
Юлиян Василев Сотиров2-468-ПВР/02.11.2016
Аделина Димитрова Иванова2-469-ПВР/02.11.2016
Сашо Гогов Кирилов2-470-ПВР/02.11.2016
Момчил Стефанов Божурски2-471-ПВР/02.11.2016
Искра АлексиеваИлиева2-472-ПВР/02.11.2016
Никола Кирилов Илиев2-473-ПВР/02.11.2016
Камелия Ангелова Русинова2-474-ПВР/02.11.2016
Матилда Траянова Шанкова2-475-ПВР/02.11.2016
Йорданка Михайлова Олева2-476-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

всички решения