Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
МАРИАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕРЕДЖИЕВА1-1-ПВР/02.11.2016
ВАСИЛКА МИТКОВА ПАЧАРЪЗОВА1-2-ПВР/02.11.2016
ФИДАНА ЛАЗАРОВА ТРЕНДАФИЛОВА1-3-ПВР/02.11.2016
СНЕЖАНА СТОЯНОВА ТАНЧЕВА1-4-ПВР/02.11.2016
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА1-5-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

всички решения