Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Роска Ангелова Попова3-1-ПВР/02.11.2016
Роза Георгиева Петкова3-2-ПВР/02.11.2016
СТРУМКА БЛАГОВА ХРИСТОВА3-3-ПВР/02.11.2016
Анка Борисова Панайотова3-4-ПВР/02.11.2016
Зорка Филипова Паскова3-5-ПВР/02.11.2016
ИЛИАНА ЯНЕВА БАЧЕВА3-6-ПВР/02.11.2016
ВЕЛИЧКА СЛАВЕВА СТОИМЕНОВА3-7-ПВР/02.11.2016
АНЕЛИЯ ИВАНОВА ВЕСКОВА3-8-ПВР/02.11.2016
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ3-9-ПВР/02.11.2016
ЕКАТЕРИНА БЛАГОЕВА ЯНЧЕВА3-10-ПВР/02.11.2016
ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА БОТЕВА3-11-ПВР/02.11.2016
СПАСКА ИЛИЕВА ДЮЛГЕРСКА3-12-ПВР/02.11.2016
ГЕРГАНА СПАСОВА КАРАЛИНКОВА3-13-ПВР/02.11.2016
ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА КАРАЛИНКОВА3-14-ПВР/02.11.2016
ЯНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА3-15-ПВР/02.11.2016
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА ЧАУШЕВА3-16-ПВР/02.11.2016
СОНЯ ЗАНКОВА КАМЕНОВА3-17-ПВР/02.11.2016
КОСТАДИНКА АНГЯНИНОВА ИВАНОВА3-18-ПВР/02.11.2016
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ3-19-ПВР/02.11.2016
СТОЯН ЙОРДАНОВ МИТРЕВ3-20-ПВР/02.11.2016
ТОНИ СЕРЬОЖЕВ АВГУСТИНОВ3-21-ПВР/02.11.2016
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ3-22-ПВР/02.11.2016
СЕРЬОЖА АВГУСТИНОВ РАКИТИН3-23-ПВР/02.11.2016
ИЛИЙКА АЛЕКСАНДРОВА ТОМАНОВА3-24-ПВР/02.11.2016
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ СТОИЛОВ3-25-ПВР/02.11.2016
ДИМИТРИНКА НАЙДЕНОВА ВЛАДИМИРОВА3-26-ПВР/02.11.2016
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЛУЛЕЙСКИ3-27-ПВР/02.11.2016
ДИМИТЪР КРАЛЬОВ ВЕЗЕНКОВ3-28-ПВР/02.11.2016
ПАВЛИНА АСЕНОВА ЧИВИЕВА3-29-ПВР/02.11.2016
МИГЛЕНА ИВАНОВА ЯНЕВА3-30-ПВР/02.11.2016
Ваня Петрова Иванова3-31-ПВР/02.11.2016
Станислава Руменова Кокалчева3-32-ПВР/02.11.2016
Виолета Иванова Веселинова3-33-ПВР/02.11.2016
Илияна Костадинова Цветкова3-34-ПВР/02.11.2016
Вангелия Борисова Манолова3-35-ПВР/02.11.2016
Велка Димитрова Теофилова3-36-ПВР/02.11.2016
Вера Иванова Калоянова3-37-ПВР/02.11.2016
Лидия Стоянова Мазнева3-38-ПВР/02.11.2016
Биляна Николова Николова3-39-ПВР/02.11.2016
Мария Иванова Гацева3-40-ПВР/02.11.2016
Владимир Красимиров Джоров3-41-ПВР/02.11.2016
Никола Георгиев Терзиев3-42-ПВР/02.11.2016
Илиян Емилов Емилов3-43-ПВР/02.11.2016
Румяна Асенова Божинова3-44-ПВР/02.11.2016
Златина Йорданова Гьошева3-45-ПВР/02.11.2016
Мая Димитрова Тагарева3-46-ПВР/02.11.2016
Костадин Атанасов Клечев3-47-ПВР/02.11.2016
Светлана Борисова Гарагушкова3-48-ПВР/02.11.2016
Величка Атанасова Станева3-49-ПВР/02.11.2016
Мая Димитрова Мицева3-50-ПВР/02.11.2016
Кита Георгиева Воденичарова3-51-ПВР/02.11.2016
Таня Стоянова Маньова3-52-ПВР/02.11.2016
Стефана Василев Стойлов3-53-ПВР/02.11.2016
Ангел Евгениев Малински3-54-ПВР/02.11.2016
Георги Димитров Стоянов3-55-ПВР/02.11.2016
Сотир Христов Присов3-56-ПВР/02.11.2016
Атанас Веселинов Филчев3-57-ПВР/02.11.2016
Иво Стойчев Димитрив3-58-ПВР/02.11.2016
Георги Стойчев Кочев3-59-ПВР/02.11.2016
Върбан Стойчев Щърбов3-60-ПВР/02.11.2016
Иван Бойков Божков3-61-ПВР/02.11.2016
Николай Иванов Стайков3-62-ПВР/02.11.2016
Илиян Кирилов Храсналиев3-63-ПВР/02.11.2016
Илияна Руменова Благоева3-64-ПВР/02.11.2016
Катя Георгиева Гроздилова3-65-ПВР/02.11.2016
Стоянка Здравкова Гарагушкова3-66-ПВР/02.11.2016
Янко Огнянов Борисов3-67-ПВР/02.11.2016
Иван Томов Куртев3-68-ПВР/02.11.2016
Мария Благоева Игралишева3-69-ПВР/02.11.2016
Огнян Илиев Соколов3-70-ПВР/02.11.2016
Мария Кирилова Карамитова3-71-ПВР/02.11.2016
Цветанка Костадинова Иванова3-72-ПВР/02.11.2016
Галина Руменова Благоева3-73-ПВР/02.11.2016
Мария Владимирова Саботанова3-74-ПВР/02.11.2016
Мария Валентинова Спасова3-75-ПВР/02.11.2016
Зорница Евгениева Трушева3-76-ПВР/02.11.2016
Валентина Любоморова Тодорова3-77-ПВР/02.11.2016
Антония Тодорова Георгиева3-78-ПВР/02.11.2016
Луиза Димитрова Янева3-79-ПВР/02.11.2016
Божидар Христов Неделков3-80-ПВР/02.11.2016
Борислав Томов Димов3-81-ПВР/02.11.2016
Росица Димитрова Иранова3-82-ПВР/02.11.2016
Гергана Петрова Христова3-83-ПВР/02.11.2016
Мария Петрова Узунова3-84-ПВР/02.11.2016
Айрет Мирославова Максимова3-85-ПВР/02.11.2016
Найле Мирославова Максимова3-86-ПВР/02.11.2016
Лимонка Илиева Поппетрова3-87-ПВР/02.11.2016
Петрана Кръстева Кръстилова3-88-ПВР/02.11.2016
Радослава Павлова Мраценкова3-89-ПВР/02.11.2016
Гергана Илиева Калайджийска / обект Благоевград /3-90-ПВР/02.11.2016
Йордан Тодоров Божиков / обект Разлог /3-91-ПВР/02.11.2016
Айше Ибрахим Шуган3-92-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

всички решения