Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 266-ПВР/НР
Благоевград, 13.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в СИК на територията на област Благоевград

Постъпили са 17 бр. заявления от членове на СИК за област Благоевград, с които желаят да бъдат освободени от съставите на СИК.

Ведно със заявленията са подадени писмени предложения от партии и коалиции от партии,  с поименен състав за замяна.

Предложенията са заведени във входящия регистър за изборния ден в  РИК Благоевград с  номера N:593, N:594, N:595, N:596, N:597, N:598, N:600, N:601, N:608, N:609, N:611, N:612.

След като се увери, че подадените заявления са от лица, назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място е посочен поименно член за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N: 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград  

РЕШИ:

 1. По отношение на състава на СИК 01 49 00 009 - общ. Струмяни

Освобождава Антоанета Панайотова Софийна, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 49 00 009. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Николай Андонов Софийн,  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 49 00 009.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 041 - общ. Благоевград

Освобождава Беатрис Боянова Петрова, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 03 00 041. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Ахмед Алия Али,  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 03 00 041.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 121 - общ. Благоевград

Освобождава Атанаска Георгиева Апостолова , ЕГН:***********- „член“  на СИК 01 03 00 121. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Аделина Димитрова Иванова,  с ЕГН **********  като „член”  на СИК 01 03 00 121.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 014 - общ. Сандански

Освобождава Стефка Илиева Илиева, ЕГН:***********, като „член”  на СИК 01 40 00 014. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава София Томова Филчева,  с ЕГН **********  като „член”  на СИК 01 40 00 014.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 070 - общ. Сандански

Освобождава Любляна Росенова Попова, ЕГН:*********** като „член”  от СИК 01 40 00 070. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Николина Георгиева Пъхлева,  с ЕГН **********  като „член”  от  СИК 01 40 00 070 .

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 11 00 033 - общ. Гоце Делчев

Освобождава Николай Георгиев Чеврвенков, ЕГН:*********** като „член”   от СИК 01 11 00 033. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мариян Плавенов Божков,  с ЕГН ********** като „член”  от  СИК 01 11 00 033.

На новоназначения член  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 11 00 034 - общ. Гоце Делчев

Освобождава Заприн Георгиев Червенков, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 33 00 034. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Димитър Атанасов Джаров,  с ЕГН ********** като „член”  от  СИК 01 11 00 034.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 13 00 006 - общ. Гърмен

Освобождава Осман Верхадов Ислямов, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 13 00 006. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Иван Събев Чолаков,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 13 00 006.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 101 - общ. Благоевград

Освобождава Славка Владимирова Джаркова, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 03 00 101. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Даниела Тодорова Гоцева,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 03 00 101.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 018 - общ. Сандански

Освобождава Йордан Росенов Кунцев, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 40 00 018. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Ваня Иванова Попова,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 40 00 018.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 110 - общ. Благоевград

Освобождава Верка Кирилова Кюркчийска, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 03 00 110. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Иван Тодоров Иванов,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 03 00 110.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 082 - общ. Благоевград

Освобождава Борислава Стефанова Георгиева, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 03 00 082. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Дженсеп Викторов Заимов  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 03 00 082.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 003 - общ. Сандански

Освобождава Илиян Любчов Панчев, ЕГН:*********** от СИК 01 40 00 003 като „член” от  СИК. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Ваня Александрова Граматикова  с ЕГН **********  от  СИК 01 40 00 003 като „член” от  СИК .

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 059 - общ. Сандански

Освобождава Надка Димитрова Гуцарова, ЕГН:*********** от СИК 01 40 00 059 като „зам.-председател” от  СИК . Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Димитър Борисов Бисеров, с ЕГН **********  от  СИК 01 40 00 059 като „зам.-председател” от  СИК.

На новоназначения зам.-председател  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 147 - общ. Благоевград

Освобождава Василка Борисова Тодорова, ЕГН:*********** назначена за „секретар” на СИК 01 03 00 147. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Крум Иванов Кацарски, с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 03 00 147.

На новоназначения „секретар” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 42 00 018 - общ. Сатовча

Освобождава Сузана Цанкова Якубова, ЕГН:*********** назначена за „зам.-председател” на СИК 01 42 00 018. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Венцислав Самуилов Инков, с ЕГН ********** за „зам.-председател” на СИК 01 42 00 018.

На новоназначения „секретар” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 42 00 022- общ. Сатовча

Освобождава Валтер Събинов Гулев, ЕГН:*********** назначена за „зам.-председател” на СИК 01 42 00 022. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Цветан Алдомиров Кацаров, с ЕГН ********** за „зам.-председател” на СИК 01 42 00 022.

На новоназначения „зам.-председател” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 

Решението бе взето единодушно.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

всички решения