Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 264-ПВР/НР
Благоевград, 12.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в СИК на територията на област Благоевград

Постъпили са заявления от членове на СИК за област Благоевград, с които желаят да бъдат освободени от съставите на СИК.

Ведно със заявленията са подадени писмен предложения от ПП и КП с поименен състав за замяна.

Предложенията са заведени във входящия регистър на РИК Благоевград.

С решения РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в общините за област Благоеовград.

След като се увери, че подадените заявления са от лица, назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място е посочен поименно член за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N: 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград  

РЕШИ:

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 068 - общ. Сандански

Освобождава Костадин Василев Малинов, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 40 00 068. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Андон Димитров Връмбаков,  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 068.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 009 - общ. Сандански

Освобождава Янка Тимчова Евтимова, ЕГН:***********- „зам.-председател”  на СИК 01 40 00 009. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Илия Димитров Киров,  с ЕГН ********** за „зам.-председател” на СИК 01 40 00 009.

На новоназначения „зам.- председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 047 - общ. Сандански

Освобождава Емил Петров Атанасов, ЕГН:***********- „зам.-председател”  на СИК 01 40 00 047. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Сийка Петрова Димова,  с ЕГН ********** за „зам.-председател” на СИК 01 40 00 047.

На новоназначения „зам.- председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 013 - общ. Петрич

Освобождава Венетка Методиева Мазнокова, ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 013. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Иванка Миткова Сярова,  с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 013.

 

 

 

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 014 - общ. Петрич

Освобождава Елена Андонова Попова, ЕГН:***********- „зам.-председател”  на СИК 01 33 00 014. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Кирил Георгиев Ангелов,  с ЕГН ********** за „зам.-председател” на СИК 01 33 00 014.

На новоназначения „зам.-председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 020 - общ. Петрич

Освобождава Живка Вангелова Пильокова, ЕГН:***********- „зам.-председател”  на СИК 01 33 00 020. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Димитър Петров Стойчев,  с ЕГН ********** за „зам.-председател” на СИК 01 33 00 020.

На новоназначения „зам.-председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 027 - общ. Петрич

Освобождава Мария Иванова Стоева, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 027.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Капка Вангелова Тофилова  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 027.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 028 - общ. Петрич

Освобождава Десислава Стоянова Богойска, ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 028.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Снежана Борисова Митова  с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 028.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 030 - общ. Петрич

Освобождава Димитър Петров Стойчев, ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 030.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Живка Вангелова Пильокова  с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 030.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 034 - общ. Петрич

Освобождава Мария Стоянова Митова, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 034.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Зойка Грозданова Цветкова  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 034.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 037 - общ. Петрич

Освобождава Атанас Илиев Иванов, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 037.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Милена Благоева Ангелова  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 034.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 

 

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 039 - общ. Петрич

Освобождава Бойка Иванова Тасева, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 039.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Яница Траянова Пашова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 039.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 053 - общ. Петрич

Освобождава Мария Атанасова Гиздова, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 053.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Благой Стоянов Оптокаров с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 053.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 057 - общ. Петрич

Освобождава Петър Огнянов Барбаров, ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 057.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Ангелина Маркова Илиева с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 057.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 057 - общ. Петрич

Освобождава Ангелина Маркова Илиева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 057.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Петър Огнянов Барбаров с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 057.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 060 - общ. Петрич

Освобождава Димитринка Стефанова Георгиева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 060.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Николай Андонов Манчев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 060.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 061 - общ. Петрич

Освобождава Станислав Венциславов Срадков , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 061.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Николай Георгиев Георгиев  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 061.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 063 - общ. Петрич

Освобождава Андрей Божидаров Костадинов, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 063.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Десислава Живкова Здравкова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 063.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 064 - общ. Петрич

Освобождава Димитър Божков Георгиев, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 064.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Ирена Димитрова Точкова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 064.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 067 - общ. Петрич

Освобождава Даниел Димитров Велев, ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 067.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Стоян Методиев Тренчев с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 067.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 071 - общ. Петрич

Освобождава Кирил Николов Стойчев, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 071.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Георги Стоянов Стоянов с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 071.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 084 - общ. Петрич

Освобождава Милена Георгиева Ангушева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 084.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Василка Костадинова Нурджиева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 084.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 53 00 002 - общ. Якоруда

Освобождава Даниела Илиева Бучкова , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 53 00 002.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Татяна Кирилова Кутина с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 53 00 002.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 061 - общ. Петрич.

Освобождава Даниела Митрова Лазарска , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 061. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Гълъб Стоилов Бисерски с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 061.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 094 - общ. Петрич

Освобождава Методи Андонов Пандев , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 094.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Райна Георгиева Илиева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 094.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 066 - общ. Петрич

Освобождава Иво Траянов Шляков , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 066.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Огнян Стефанов Георгиев с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 066.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 091 - общ. Петрич

Освобождава Николай Славянов Георгиев , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 091.

Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Евгени Илиев Василев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 091.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 011 - общ. Петрич

Освобождава Калинка Иванова Деведжиева , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 011. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Елеонора Илиева Гогова с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 011.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 071 - общ. Петрич

Освобождава Стоил Трайков Караджов , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 071. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Илия Крумов Стоянов с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 071.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 043 - общ. Петрич

Освобождава Злата Стоянова Георгиева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 043. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Михаила Тодоринова Дучева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 043.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 049 - общ. Петрич

Освобождава Магдалена Илиева Христова , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 049. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Христо Костадинов Секулов с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 049.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 034 - общ. Петрич

Освобождава Стоян Атанасов Динев , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 034. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Славчо Николов Георгиев с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 034.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 008 - общ. Петрич

Освобождава Антоанета Евтимова Колчакова-Точева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 008. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мария Ангелова Мосева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 008.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 009 - общ. Петрич

Освобождава Борислав Тодоров Пешев , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 009. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Ставро Иванов Мосев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 009.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 007 - общ. Петрич

Освобождава Константина Костадинова Сапунджиева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 007. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Надя Емилова Илиева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 007.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 010 - общ. Петрич

Назначава Йорданка Атанасова Митрева с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 010.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 023 - общ. Петрич

Освобождава Иван Методиев Стаменов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 023. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Адриана Димерева Максудова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 023.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 026 - общ. Петрич

Освобождава Величка Иванова Манолева , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 026. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Иван Георгиев Георгиев с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 026.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 028 - общ. Петрич

Освобождава Славчо Георгиев Дончев , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 028. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Христо Красимиров Георгиев с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 028.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 028 - общ. Петрич

Освобождава Славчо Георгиев Дончев , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 028. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Христо Красимиров Георгиев с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 028.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. 38. По отношение на състава на СИК 01 33 00 033 - общ. Петрич

Освобождава Тодор Иванов Бошнаков , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 033. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мая Кирилова Ангелова с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 033.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 036 - общ. Петрич

Освобождава Наталия Василева Лапидова , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 036. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мариана Велкова Атанасова с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 036.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 040 - общ. Петрич

Освобождава Наталия Василева Лапидова , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 040. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Николай Атанасов Стоянов с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 040.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 041 - общ. Петрич

Освобождава Константина Костадинова Сапунджиева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 041. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Кристина Ангелова Облакова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 041.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 042 - общ. Петрич

Освобождава Севда Здравкова Мицева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 042. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Диана Василева Митрева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 042.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 044 - общ. Петрич

Освобождава Иванка Елмазова Кирчева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 044. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Юлия Славчева Андонова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 044.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 046 - общ. Петрич

Освобождава Димитър Симеонов Георгиев , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 046. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мария Костадинова Портарова с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 046.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 049 - общ. Петрич

Освобождава Гергана Борисова Пецева , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 049. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Яна Димитрова Маринополска с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 049.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 050 - общ. Петрич

Освобождава Зоя Кирилова Тренева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 050. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Георги Ангелов Янкулов с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 050.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 060 - общ. Петрич

Освобождава Мая Георгиева Христова , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 060. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Тодор Георгиев Трендафилов с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 060.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 061 - общ. Петрич

Освобождава Вангелия Костадинова Златкова , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 061. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Лазар Димитров Манчев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 061.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 064 - общ. Петрич

Освобождава Елена Георгиева Танчева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 064. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Янка Младенова Срадкова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 064.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 069 - общ. Петрич

Освобождава Мирослав Томов Алексов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 069. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Славчо Левтеров Георгиев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 069.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 074 - общ. Петрич

Освобождава Румен Борисов Чергов , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 33 00 074. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Георги Асенов Стойчев с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 33 00 074.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 075 - общ. Петрич

Освобождава Любен Иванов Дрельовски , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 075. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Росен Методиев Яков с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 075.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 077 - общ. Петрич

Освобождава Валентина Димитрова Михайлова , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 077. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Стойна Иванова Николова с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 077.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 078 - общ. Петрич

Освобождава Атанас Любенов Илиев , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 078. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Стефан Иванов Георгиев  с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 078.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 079 - общ. Петрич

Освобождава Иван Костадинов Атанасов , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 079. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Тодор Славчев Божинов с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 079.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 080 - общ. Петрич

Освобождава Кирил Стефанов Младенов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 080. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Роза Василева Янева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 080.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 081 - общ. Петрич

Освобождава Илия Димитров Ников , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 33 00 081. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Манчо Стоянов Бараков с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 33 00 081.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 082 - общ. Петрич

Освобождава Виктор Кирилов Попов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 082. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Васил Симеонов Тодоров с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 082.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 083 - общ. Петрич

Освобождава Иван Борисов Фроликов , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 33 00 083. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Росен Митков Динев с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 083.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 085 - общ. Петрич

Освобождава Милена Асенова Станчева , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 33 00 085. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Кирил Илиев Джелев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 33 00 085.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 019 - общ. Сандански

Освобождава Димитър Стоянов Локов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 40 00 019. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Иван Славчев Христов с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 019.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 072 - общ. Сандански

Освобождава Илиян Валентинов Буколски , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 40 00 072. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Христо Атанасов Гърнарев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 072.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 0068 - общ. Сандански

Освобождава Костадин Василев Малинов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 40 00 068. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Андон Димитров Връмбаков с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 068.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 009 - общ. Сандански

Освобождава Янка Тимчова Евтимова , ЕГН:***********- „зам.председател”  на СИК 01 40 00 009. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Илия Димитров Киров с ЕГН ********** за „зам.председател” на СИК 01 40 00 009.

На новоназначения „зам.председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 047 - общ. Сандански

Освобождава Емил Петров Атанасов , ЕГН:***********- „председател”  на СИК 01 40 00 047. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Сийка Петрова Димова с ЕГН ********** за „председател” на СИК 01 40 00 047.

На новоназначения „председател”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 065 - общ. Сандански

Освобождава Величка Щерева Борилова , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 40 00 065. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Деяна Йорданова Илчева с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 065.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 027 - общ. Сандански

Освобождава Михаил Славчев Михайлов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 40 00 027. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Стефанка Димитрова Андонова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 027.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 49 00 015 - общ. Струмяни

Освобождава Антон Иванов Станковски , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 49 00 015. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Борис Христов Алексиев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 49 00 015.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 49 00 013 - общ. Сандански

Освобождава Валентин Кръстев Дамянов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 49 00 013. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Васил Симеонов Илиев с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 49 00 013.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 13 00 001 - общ. Гърмен

Освобождава Ангелина Вихърова Кирякова , ЕГН:***********- „секретар”  на СИК 01 13 00 001. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Калинка Костадинова Базунчева с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 13 00 001.

На новоназначения „секретар”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 13 00 014 - общ. Гърмен

Освобождава Мария Стоянова Папалезова , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 13 00 014. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Емил Асенов Стругов с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 13 00 014.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 13 00 017 - общ. Гърмен

Освобождава Джевджет Шукриев Неджипов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 13 00 017. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Алдин Ахмед Низам с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 13 00 017.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. 72. По отношение на състава на СИК 01 37 00 004 - общ. Разлог

Освобождава Антонио Емилов Искренов , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 37 00 004. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Сабие Ахмед Али с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 37 00 004.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 1. По отношение на състава на СИК 01 37 00 013 - общ. Разлог

Освобождава Ибрахим Назми Ибрахим , ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 37 00 013. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Атидже Дурмиш Драскова с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 37 00 013.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

Решението бе взето единодушно.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 13.11.2016 в 18:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

всички решения