Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 254-ПВР/НР
Благоевград, 11.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката

В РИК-Благоевград постъпи предложение - /приложение 39-ПВР/  от Николай Божкилов   - упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката заведено с вх.N:571/11.11.2016г. във входящия регистър на РИК и с входящ N:23/11.11.2016г. в регистъра на застъпниците на РИК, с което се предлага Районната избирателна комисия- Благоевград да регистрира 1 броя застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Към предложението /Приложение 39-ПВР / е приложено и Приложение-списък, с попълнени данни на 1 лице, както и 1 брой декларация от лицето, предложен за застъпник /Приложение 41-ПВР/.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД са потвърдени данните и на 1 брой застъпник от приложения списък на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката .

 Не са констатирани грешки.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 3493-ПВР от 15.09,2016г.  на ЦИК,при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Благоевград

 

РЕШИ: 

 

І. РЕГИСТИРА 1 /един/ бр.  застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г. от Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката

 

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението бе взето единодушно в 18:16 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 11.11.2016 в 21:28 часа

Календар

Решения

всички решения