Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 228-ПВР/НР
Благоевград, 09.11.2016

ОТНОСНО: Определяне на специалисти и технически сътрудници за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и във връзка с т. 9 на Решение N: 3377 от 16.08.2016г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

 

РЕШИ:

 

 

  1. Създава работна група в състав:

Ирена Ананиева Даутева,ЕГН:********* – технически сътрудник към РИК Благоевград, който да подпомага дейността на РИК в изборите за президент и вицепрезидент  на 13 ноември 2016г., при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК.

 

  1. Определя еднократно възнаграждение на техническия сътрудник съгласно т. 9 от Решение N: 3377 от 16.08.2016г. на ЦИК, в размер на 90 лева.

 

 Заверено копие от решението да се изпрати на Областен управител на Област с административен център Благоевград за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица.

 

Решението бе взето единодушно в 18:35 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 10.11.2016 в 10:23 часа

Календар

Решения

всички решения