Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 202-ПВР/НР
Благоевград, 06.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в СИК на територията на област Благоевград

Постъпили са заявления от членове на СИК за област Благоевград, с които желаят да бъдат освободени от съставите на СИК.

Ведно със заявленията са подадени писмен предложения от ПП и КП с поименен състав за замяна.

Предложенията са заведени във входящия регистър на РИК Благоевград.

С решения РИК Благоевград, е назначила секционните избирателни комисии в общините за област Благоеовград.

След като се увери, че подадените заявления са от лица, назначени в състава на съответните СИК, подали са заявления за освобождаване и на тяхно място е посочен поименно член за извършване на замяна, на основание чл.72, ал.1, т.5 и т.4 във връзка с чл. 89 от ИК и във връзка с Решение N: 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия Благоевград  

РЕШИ:

 1. По отношение на състава на СИК 01 49 00 018 - общ. Струмяни

Освобождава Мартина Методиева Аврамова, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 49 00 018. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Росица Василева Тюфекчиева,  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 49 00 018.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 49 00 010 - общ. Сандански

Освобождава Николин Николова Траянова, ЕГН:***********- „член”  на СИК 01 49 00 010. Анулира издаденото удостоверение.

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 068 - общ. Сандански

Освобождава Красимир Костадинов Костов , ЕГН:***********- „член“  на СИК 01 40 00 068. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Донка Симеонова Какорадова,  с ЕГН **********  като „секретар”  на СИК 01 40 00 068.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 016 - общ. Сандански

Освобождава Тошко Пламенов Кочев, ЕГН:***********, като „член”  на СИК 01 40 00 016. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Веселин Василев Катеринкин,  с ЕГН **********  като „член”  на СИК 01 40 00 016.

На новоназначения „член”  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 030 - общ. Сандански

Освобождава Боян Андонов Спасов, ЕГН:*********** от СИК 01 40 00 030. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Димитър Ангелов Енев,  с ЕГН **********  от  СИК 01 40 00 030.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 131 - общ. Благоевград

Освобождава Красимир Крумов Недински, ЕГН:*********** от СИК 01 03 00 131. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Йордан Георгиев Якимов,  с ЕГН **********  от  СИК 01 03 00 131.

На новоназначения член  на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 02 00 018 - общ. Белица

Освобождава Мария Петрова Марценкова, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 02 00 018. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Николай Славчев Пръшев,  с ЕГН **********  от  СИК 01 02 00 018.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 02 00 015 - общ. Белица

Освобождава Николай Славчев Пръшев, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 02 00 018. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мария Петрова Марценкова,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 02 00 018.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 11 00 022 - общ. Гоце Делчев

Освобождава Стефан Василев Шербетов, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 11 00 022. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Таня Атанасова Аврамова,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 11 00 022.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 091 - общ. Петрич

Освобождава Никола Илиев Аризанов, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 33 00 091. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Владимир Любенов Георгиев,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 33 00 091.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 090 - общ. Благоевград

Освобождава Тинка Богомилова Стойкова, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 03 00 090. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Бойка Асенова Налбантова,  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 03 00 090.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 063 - общ. Благоевград

Освобождава Евгени Емилов Гяурски, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 03 00 063. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Кристиян Николов Димитров  с ЕГН **********  като „член” от  СИК 01 03 00 063.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 11 00 022 - общ. Гоце Делчев

Освобождава Стефка Любенова Урдева, ЕГН:*********** от СИК 01 11 00 022. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Анета Димитрова Георгиева  с ЕГН **********  от  СИК 01 11 00 022.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 11 00 014 - общ. Гоце Делчев

Освобождава Боян Димитров Караджов, ЕГН:*********** от СИК 01 11 00 014. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мария Иванова Хаджиева, с ЕГН **********  от  СИК 01 11 00 014.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 11 00 018 - общ. Гоце Делчев

Освобождава Костадинка Тодорова Лапчева, ЕГН:*********** назначена за „секретар” на СИК 01 11 00 018. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Гергана Михайлова Спасова, с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 11 00 018.

На новоназначения „секретар” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 061 - общ. Сандански

Освобождава Илияна Васкова Стойкова, ЕГН:***********, назначена за „член” на СИК 01 40 00 061. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Живко Ангелов Чакъров,  с ЕГН ********** за „член” на СИК 01 40 00 061.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 49 00 006 - общ. Струмяни, допуска поправка на техническа грешка, като вместо „Миролюба Георгиева Иванова” да се чете: „Миролюба Георгиева Гълъбова”.

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 131 - общ. Благоевград

Освобождава Иван Владов Чобанов, ЕГН:***********, назначено за „член” от СИК 01 03 00 131. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Методи Стоянов Стойчев с ЕГН ********** за „член” от  СИК 01 03 00 131.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 031 - общ. Сандански

Освобождава Светла Димитрова Георгиева, ЕГН:***********, назначена за „зам. -председател” на СИК 01 40 00 031. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Спас Малев Брусарски,  с ЕГН ********** за „зам.- председател” на СИК 01 40 00 031.

На новоназначения „зам.- председател” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 004 - общ. Сандански

Освобождава Спас Манансиев Брусарски, ЕГН:*********** от СИК 01 40 00 004. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Светла Демитрова Георгиева,  с ЕГН ********** в СИК 01 40 00 004.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 33 00 043 - общ. Петрич

Освобождава Христо Василев Динев, ЕГН:***********, назначен за „секретар” на СИК 01 33 00 043. Анулира издаденото удостоверение.

 

Назначава Паганини Стоянов Пасков,  с ЕГН ********** за „секретар” на СИК 01 33 00 043.

На новоназначения „секретар” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 067 - общ. Сандански

Освобождава Илян Янев Шърбе, ЕГН:*********** назначен за „член” на  СИК 01 40 00 067. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мария Евгениева Хаджиева,  с ЕГН ********** в СИК 01 40 00 067.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 010 - общ. Сандански

Освобождава Николина Николова Траянова, ЕГН:*********** назначена за „член” на  СИК 01 40 00 010. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Мария Николова Николова,  с ЕГН ********** в СИК 01 40 00 010.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 013 - общ. Сандански

Освобождава Георги Иванов Тюлеков, ЕГН:*********** назначена за „член” на  СИК 01 40 00 013. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Елисавета Гаврилова Стоянова,  с ЕГН ********** в СИК 01 40 00 013.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 013 - общ. Сандански

Освобождава Георги Иванов Тюлеков, ЕГН:*********** назначена за „член” на  СИК 01 40 00 013. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Елисавета Гаврилова Стоянова,  с ЕГН ********** за „член” в СИК 01 40 00 013.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 40 00 043 - общ. Сандански

Освобождава Стоянка Тодорова Мицева, ЕГН:*********** назначена за „член” на  СИК 01 40 00 043. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Димитър Николаев Шаламандов,  с ЕГН ********** за „член” в СИК 01 40 00 043.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 13 00 006- общ. Гъмен

Освобождава Исма Адимов Чолаков, ЕГН:*********** назначен за „секретар” на  СИК 01 13 00 006. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Борис Стефанов Демерджиев,  с ЕГН ********** за „секретар” в СИК 01 13 00 006.

На новоназначения член на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 03 00 134 - общ. Благоевград

Освобождава Владимир Кирилов Михов, ЕГН:*********** като „член” от СИК 01 03 00 134. Анулира издаденото удостоверение.

Назначава Елка Филипова Стоянова  с ЕГН **********  за „член” от  СИК 01 03 00 134.

На новоназначения „член” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

 

 1. По отношение на състава на СИК 01 02 00 009 – общ. Белица

Освобождава Ибраим Мустафов Шерифов, ЕГН:***********, назначен за „секретар” от СИК 01 02 00 009. Анулира издаденото удостоверение.

 

Назначава Борис Юлиев Хаджиев  с ЕГН **********  за „секретар” от  СИК 01 02 00 009.

На новоназначения „секретар” на СИК, да бъде издадено съответното удостоверение. (Приложение № 27-ПВР/НР).

Решението бе взето единодушно в 09:00 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 06.11.2016 в 16:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

всички решения