Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 18 – ПВР/НР
Благоевград, 07.10.2016

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум на 06.11.2016г. в Община Струмяни.

В РИК Благоевград е постъпило писмо от Кмета на Община Струмяни,  заведено с вх.№ 87/06.10.2016г. във входящия регистър на РИК Благоевград . Към писмото са приложени всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК:

- Писмено предложение за състав на СИК, заедно със списък на резервни членове;

- Предложения на партиите и коалициите от партии за състав на СИК;

- Документи, съгласно чл.91, ал.4, т.2 и т.3 от ИК, удостоверяващи пълномощията на участниците в консултациите;

- Протокол от проведените консултации и квотно разпределение на местата в СИК;

- Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяване.

 

На консултациите са участвали представители на следните политически партии и коалиции:

- ПП „Герб“;

- Коалиция „БСП лява България“

- ПП „ДПС“;

- Коалиция „Реформаторски блок“;

- Коалиция „Патриотичен фронт“;

- Коалиция „АБВ“;

- Коалиция „България без цензура“.

- ПП „Атака“.

 

При консултациите е постигнато съгласие по отношение на ръководните места и разпределението по отделни секции на членовете на СИК.

 

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1,т.4 във връзка с чл. 89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и във връзка с Решение N:3524 от 16.09.2016г. на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград

 

РЕШИ:

 

І. Назначава съставът на секционните избирателни комисии на територията на Община Струмяни съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №27-ПВР/НР.

 

ІІ. Утвърждава списък на резервните членове на СИК съгласно Приложение 2, което е неразделна част от настоящото решение.

 

Решението бе взето единодушно в 17:45 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 08.10.2016 в 15:30 часа

Свързани решения:

83-ПВР/НР/01.11.2016

133-ПВР/НР/03.11.2016

134-ПВР/НР/03.11.2016

135-ПВР/НР/03.11.2016

Календар

Решения

всички решения