Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 155-ПВР/НР
Благоевград, 04.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от „Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016

В РИК-Благоевград постъпи предложение - /приложение 39-ПВР/  от Пламен Петрана Славеева Михайлова  - упълномощен представител на Коалиция „ Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016, рег. С решение на ЦИК № 3486 – ПВР/13.09.2016, изменено и допълнено с решение на ЦИК №3489/14.09.2016 г.”, заведено с вх.N:391/03.11.2016г. във входящия регистър на РИК и с входящ N:9/03.11.2016г. в регистъра на застъпниците на РИК, с което се предлага Районната избирателна комисия- Благоевград да регистрира 4 броя застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Към предложението /Приложение 39-ПВР / е приложено и Приложение-списък, с попълнени данни на 4 лица, както и 4 броя декларации от всяко от лицата, предложен за застъпник /Приложение 41-ПВР/.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД са потвърдени данните на 3 броя застъпници от приложения списък на Коалиция „Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016, рег. С решение на ЦИК № 3486 – ПВР/13.09.2016, изменено и допълнено с решение на ЦИК №3489/14.09.2016 г. “.

Констатирани са грешки за 1 /четири/ лице от предложените за застъпници от приложения списък. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 3493-ПВР от 15.09,2016г.  на ЦИК,при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Благоевград

 

 

РЕШИ: 

 

І. РЕГИСТИРА 4 /четирима/ бр.  застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от Коалиция „Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016.

 ОТХВЪРЛЯ заявената регистрация на 1 /един/ бройлица като застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от Коалиция „ Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на изборите на 06.11.2016

 

 

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението бе взето единодушно в 12:42 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 05.11.2016 в 20:02 часа

Календар

Решения

всички решения