Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 106-ПВР/НР
Благоевград, 02.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени Коалиция „Калфин –Президент“.

В РИК-Благоевград постъпи предложение - /приложение 39-ПВР/  от Стойка Николаева Спасова   - упълномощен представител на Коалиция „Калфин –Президент, заведено с вх.N:362/02.11.2016г. във входящия регистър на РИК и с входящ N:5/02.11.2016г. в регистъра на застъпниците на РИК,   с което се предлага Районната избирателна комисия- Благоевград да регистрира 51 броя застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Към предложението /Приложение 39-ПВР / е приложено и Приложение-списък, с попълнени данни на 51 лица, както и 51 броя декларации от всяко от лицата, предложено за застъпник /Приложение 41-ПВР/.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД са потвърдени данните на 50 броя застъпници от приложения списък на Коалиция „Калфин –Президент“.

Констатирани са грешки за 1 /едно/ лице от предложените за застъпници от приложения списък.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 3493-ПВР от 15.09,2016г.  на ЦИК,при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Благоевград

 

 

РЕШИ: 

 

І. РЕГИСТИРА 50 /петдесет/ бр.  застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от Коалиция „Калфин –Президент“.

 

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

  1. ОТХВЪРЛЯзаявената регистрация на1 /един/ брой лица като застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от Коалиция „Калфин –Президент“.

 

Решението бе взето единодушно в 19:18 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 04.11.2016 в 13:21 часа

Календар

Решения

всички решения