Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 105-ПВР/НР
Благоевград, 02.11.2016

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени Коалиция „Калфин –Президент“.

В РИК-Благоевград постъпи предложение - /приложение 39-ПВР/  от Никола Борисов Николов       - упълномощен представител на Коалиция „Калфин –Президент, заведено с вх.N:351/02.11.2016г. във входящия регистър на РИК,и с входящ N:4/02.11.2016г. в регистъра на застъпниците на РИК,   с което се предлага Районната избирателна комисия- Благоевград да регистрира 16 броя застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Към предложението /Приложение 39-ПВР / е приложено и Приложение-списък, с попълнени данни на 16 лица, както и 16 броя декларации от всяко от лицата, предложено за застъпник /Приложение 41-ПВР/.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД са потвърдени данните на 13 броя застъпници от приложения списък на Коалиция „Калфин –Президент“.

Констатирани са грешки за 3 /три/ лица от предложените за застъпници от приложения списък.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 3493-ПВР от 15.09,2016г.  на ЦИК,при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Благоевград

 

 

РЕШИ: 

 

І. РЕГИСТИРА 13 /тринадесет/ бр.  застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от Коалиция „Калфин –Президент“.

 

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

  1. ОТХВЪРЛЯзаявената регистрация на3 /три/ броя лица като застъпници  на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г. от Коалиция „Калфин –Президент“.

 

Решението бе взето единодушно в 19:17 часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мехмед Касъм Вакльов

* Публикувано на 04.11.2016 в 13:19 часа

Календар

Решения

всички решения