Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 227-НС
Благоевград, 02.04.2023

ОТНОСНО: Относно постъпил сигнал от адвокат Надежда Георгиева Йорданова- пълномощник на КП “Продължаваме промяната – Демократична България“ за нарушение в ИК.

В РИК 01 е постъпил сигнал  от адвокат Надежда Георгиева Йорданова- пълномощник на КП “Продължаваме промяната – Демократична България“. В сигнала се сочи, че на 04.02.2023 година  в близост до СИК № 010300007 град Благоевград, Детска градина № 11 „Здравец“, ул.“Лале“ № 11 са поставени агитационни материали  на ПП“ДПС“. В съответната СИК са дадени указания на председателя.

Сигналът е заведена с вх.№23 от 02.04.2023г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК и с вх. № 674 от 02.04.2023г. във входящия регистър на РИК.

След запознаване със съдържанието на соченото нарушение РИК – Благоевград, счита, че съобразно нормите на ИК компетентен да установи соченото в сигнала е СИК № 010300007.

Предвид горните, и на основание чл.72,ал.1,т.20 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия-Благоевград 

                                               Р Е Ш И:

Препраща по компетентност сигнала на СИК № 010300007 град Благоевград, Детска градина № 11 „Здравец“, ул.“Лале“ № 11.

Решението бе взето единодушно в 19:45 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 0срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Антоанета Кирилова Богданова

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 05.04.2023 в 11:47 часа

Календар

Решения

  • № 228-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 01037023 към протокол на СИК в избирателна секция № 013300037

  • № 227-НС / 02.04.2023

    относно: Относно постъпил сигнал от адвокат Надежда Георгиева Йорданова- пълномощник на КП “Продължаваме промяната – Демократична България“ за нарушение в ИК.

  • № 226-НС / 02.04.2023

    относно: Относно постъпил сигнал от Александра Георгиева.

всички решения