Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 220-НС
Благоевград, 30.03.2017

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Красимир Стоянов

 На 30.03.2017г. в   РИК Благоевград постъпи жалба  от Красимир Стоянов, в качеството му на зам.председател на СИК 011100033 – в община Гоце Делчев.

Жалбата е заведена с вх. №33 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях и с вх. № 581/30.03.2017 г. във входящия регистър на РИК Благоевград .

 В жалбата  се твърди, лицето Салих Салих Буковян е присъствал в изборното помещение на  секция № 033 в община Гоце Делчев, в качеството си на придружител на избирател с увреждания, които не са му позволявали да упражни сам своя вот. След като е помогнал на избирател да гласува, изпълнявайки това в качеството си на придружител, след време отново се е върнал да помогне и на друг избирател да упражни своя вот, възползвайки се от възможността да гласува с придружител.

Като зам.председател Красимир Стоянов е възразил срещу така предоставената възможност за упражняване на вот с придружител. Въпреки това възражение, лицето Салих Буковян е взел бюлетина и заедно с избирател се отправили към кабината за гласуване, като с негова намеса и помощ  вотът на избирателя е бил подаден. В жалбата се развиват твърдения, че зам. председателят на СИК 011100033 – село Брезница, общ. Гоце Делчев е помолил за съдействие органите на МВР, които охранявали изборната секция. Салих Буковян бил изведен от изборното помещение. При извеждането на Салих Буковян от секционното помещение същият се легитимирал пред органите на МВР с удостоверение за застъпник, издадено от РИК 01 Благоевград.

Към жалбата не са приложени доказателства.

Жалбоподателят желае да бъде установено нарушение на правилата на ИК досежно реда за гласуване с придружител и по –точно на забраната застъпник да бъде придружител на лице с увреждания, което желае да упражни вота си с придружител.

РИК Благоевград счита, че жалбата, подадена от Красимир Стоянов е допустима.

Същата е подадена от лице, което има качеството на зам.председател на СИК, и което лице е пряк очевидец на твърдяните за допуснати нарушения на изборното законодателство.

По съществото си наведеното в жалбата води до извода, че се отнася до нарушение на разпоредбата на чл.120,ал.3 от ИК във връзка с чл.236,ал.6 от ИК

В Изборния кодекс са изброени лицата, които не могат да бъдат придружители на избирател с увреждания, които увреждания не му позволяват сам да упражни своя вот. Такива безспорно са регистрираните за застъпници на партии, коалиции от партии, издигнали свои кандидати в изборите за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 .03.2017г.

РИК 01 провери в регистрите на застъпниците , като по отношение на Салих Салих Буковян се установи, че същият е регистриран за застъпник с Решение 123-НС /22.03.2017г. на РИК 01 Благоевград, и притежава удостоверение за застъпник 7-8-НС/22.03.2017г.

При съобразяване на характера на преписката РИК 01 достигна до извода , че процесната жалба следва да бъде изпратена по компетентност на ЦИК, тъй като жалбата е адресирана до ЦИК София, доказателства по преписката се намират в ЦИК, а именно – особено мнение неразделна част от секционен протокол на СИК 011100033 в село Брезница, общ. Гоце Делчев, подадено от Красимир Стоянов. Също така, списъка за вписване на придружителите , както и избирателния списък, в които се вписват данните за придружителите са дадени за проверка на ТЗ ГРАО и се намират извън РИК 01. Резултатът от проверката на избирателните списъци ще бъде на разположение, но евентуално след изтичане на мандата на настоящата РИК 01, като по този начин би се осуетило произнасянето по жалбата, с оглед на сериозността на съдържащото се в нея.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс и при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия – Благоевград

 

РЕШИ:

ПРЕПРАЩА жалбата , подадена от Красимир Стоянов по компетентност на ЦИК, ведно с преписката по нея. 

Решението е прието единодушно в 19.00 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Бехра Ахмед Осман

* Публикувано на 31.03.2017 в 16:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-НС / 06.04.2017

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 182 , ал. 4 от ИК

 • № 220-НС / 30.03.2017

  относно: Постъпила жалба от Красимир Стоянов

 • № 219-НС / 30.03.2017

  относно: Сигнал от Юли Страхилов Караманолев - Председател на СИК №010300006- гр. Благоевград против Маргарита Найденова Шопова - Николова – секретар в СИК № 010300006

всички решения