Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 218-НС
Благоевград, 30.03.2017

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Боряна Заечка

 На 27.03.2017г. в   РИК Благоевград постъпи жалба  от Боряна Заечка, в качеството и на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ.

Жалбата е заведена с вх. №30 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях и с вх. № 577/27.03.2017 г. във входящия регистър на РИК Благоевград .

 В жалбата  се твърди, лицето Боряна Заечка е присъствала в изборното помещение на  секция № 099 в община Благоевград, в качеството си на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ.

Същата е поискала копие на секционния протокол, а секционната комисия не е подпечатала с печата на СИК копието, нито са положени подписи на председател и секретар на СИК. Твърди се ,че протокола на СИК 099 в община Благоевград е бил необходим за да докаже, че е присъствала в изборната секция при отчитане на резултата от гласуването. В последствие от щаба на ПП ВОЛЯ са отказали да признаят легитимността на копието на секционния протокол от СИК 099.

Към жалбата е приложено копие на секционен протокол, на лицевата част на който се личи, че същият е съставен от СИК 010300099 – в община Благоевград. Копието не е подпечатано с печат на СИК, липсват и подписи на отделните страници на протокола, които да са положени от членове от състава на СИК.

Жалбоподателят желае да бъде дадено обяснение от РИК 01 какъв е редът за получаване на заверени копия на секционни протоколи. Желае да бъде установено нарушение на правилата на ИК досежно реда за получаване на копие от секционен протокол.

РИК Благоевград счита, че жалбата, подаден от Боряна Заечка е допустима. Същата е подадена от лице, което има качеството на представител на политическа партия и е обявено в публичния списък с упълномощените представители на страницата на РИК 01.

По съществото си наведеното в жалбата води до извода, че се отнася до неизпълнение на задълженията на членовете на СИК , да копират и предадат на лицата, които имат право да получат копие на секционен протокол, заверен по реда установен в ИК, секционен протокол на СИК 010300099.

В Изборния кодекс са изброени лицата, които могат да получат копие на секционен протокол, като безспорно представител на политическа партия, която е регистрирала свои кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017г., е лице, което следва да получи такова заверено копие. ПП ВОЛЯ има регистрирана кандидатска листа в Изборен район 01 Благоевградски.

При съобразяване на доказателствата по преписката РИК 01 достигна до извода , че процесната жалба е неоснователна.

Следва да се отбележи, че Районната избирателна комисия не намира доказателства, че приложения като копие протокол с фабричен номер 4010057 е копиран на място в избирателната секция. Същият се намира на сайта на РИК  01 и би могъл да бъде принтиран и подаден в РИК 01 , като би изглеждал по идентичен начин с приложения към жалбата.

На следващо място, сигналът е подаден в РИК 01 след 26.03.2017г. и отчитане на резултата от гласуването в СИК. Това обстоятелство прави невъзможна и последваща проверка на изнесените обстоятелства в жалбата. Невъзможно е и да бъдат дадени каквито и да е указания на състава на СИК 010300099, във връзка с копиране и заверка на секционен протокол – съгласно нормата на чл.283 от ИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс и при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия – Благоевград

 

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Боряна Заечка ,  като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

Решението е прието единодушно в 18:40 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Бехра Ахмед Осман

* Публикувано на 31.03.2017 в 15:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-НС / 06.04.2017

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 182 , ал. 4 от ИК

 • № 220-НС / 30.03.2017

  относно: Постъпила жалба от Красимир Стоянов

 • № 219-НС / 30.03.2017

  относно: Сигнал от Юли Страхилов Караманолев - Председател на СИК №010300006- гр. Благоевград против Маргарита Найденова Шопова - Николова – секретар в СИК № 010300006

всички решения