Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 217-НС
Благоевград, 30.03.2017

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Румяна Кръстева

На 27.03.2017г. в   РИК Благоевград постъпи сигнал  от Румяна Кръстева, в качеството и на избирател.

Сигнала е заведен с вх. №31 в Регистъра на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях и с вх. № 575/27.03.2017 г. във входящия регистър на РИК Благоевград .

 В сигнала  се твърди, че в секция № 016 в община Благоевград, секционната комисия не е отчела преференциите, които са били подадени за кандидата за народен представител Борис Джолев – регистриран от листата на КП  Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност. Твърди се ,че протокола на СИК 016 в община Благоевград е попълнен безотговорно от членовете на секцията. Жалбоподателят желае от РИК 01 да сравни протокола с каченото в интернет сайта на РИК, както и да не изплати възнаграждението на членовете на секционната избирателна комисия.

Към жалбата не са приложени доказателства. 

РИК Благоевград счита, че сигнала, подаден от Румяна Кръстева е недопустим. По съществото си наведеното в сигнала води до извода, че се оспорва изборен резултат в конкретна секция, който резултат е получен в гласуването за народни представители на 26 март 2017г. Оспорва се броя на получените, съответно отчетени преференциални гласове на кандидат за народен представител.

В Изборния кодекс лимитивно са изброени лицата, които могат да оспорват изборните резултати от гласуването за народни представители на 26 март 2017г. Посочен е и начина на подаване на жалба срещу изборния резултат, формата и съдържанието на жалбата, срока за подаването й.

Съгласно чл.305 ,ал.1 от ИК право на оспорване на резултата от изборите имат кандидатите за народни представители, партиите, коалициите от партии и лицето което представлява инициативен комитет, които са регистрирали кандидати за изборите.

Видно от цитираната разпоредба Румяна Кръстева е извън приложното поле на нормата на чл.305,ал.1 от ИК и същата не притежава качеството на жалбоподател срещу изборен резултат.

За пълнота следва да се отбележи, че Районната избирателна комисия не заплаща възнагражденията на членовете на СИК, също така не разполага с правомощия да забрани изплащането им на отделни членове на секционни комисии.Този факт също обуславя недопустимостта на подадения сигнал.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс и при спазване на законоустановения кворум, Районна избирателна комисия – Благоевград

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ  сигнала, подаден от Румяна Кръстева , без разглеждане  като НЕДОПУСТИМ. 

Решението е прието единодушно в 18:35 часа. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Бехра Ахмед Осман

* Публикувано на 31.03.2017 в 14:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-НС / 06.04.2017

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 182 , ал. 4 от ИК

 • № 220-НС / 30.03.2017

  относно: Постъпила жалба от Красимир Стоянов

 • № 219-НС / 30.03.2017

  относно: Сигнал от Юли Страхилов Караманолев - Председател на СИК №010300006- гр. Благоевград против Маргарита Найденова Шопова - Николова – секретар в СИК № 010300006

всички решения