Районна избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Благоевград, 20.03.2017

ОТНОСНО: сигнал за заблуждение на избиратели, подаден от Петър Петров

В РИК Благоевград постъпи сигнал от Петър Петров – избирател от гр.Разлог , който излага данни, че на сайт www.pirinsko.com , има поместена снимка, която се намира над статия , свързана с кмет на село Елешница, община Разлог. Снимката представлява предизборен плакат, отнасящ се до произведените през 2015г. местни избори. На снимката се вижда лика на кмета на село Елешница, тогава кандидат, Сашо Мицин,  както и номер „3“ в квадратче, а в горния десен ъгъл логото на ПП ГЕРБ.

 Сигнала е заведен с вх.номер 330 / 20.03.2017г. във входящия регистър на РИК и под номер 8 в регистъра на жалби и сигнали на РИК.

Твърди се, че така публикуваната снимка – стар предизборен плакат, от изминалите през 2015г. местни избори, съдържа номер в бюлетина, който номер е различен от номера в бюлетината за ПП ГЕРБ , с който партията участва на изборите за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017г. Жалбоподателя счита, че по този начин се въвежда в заблуждение избирателя, с кой номер участва ПП ГЕРБ на предстоящите избори. Допуска се, че това може да доведе до гласуване с грешен номер в бюлетината.

Сигналът съдържа и снимка/скрийн шот , от която е видно, че на сайта http://pirinsko.com е поместена новината :“ Трима инвеститори в битка за минералната баня в разложкото село Елешница“, като под заглавието на новината се намира снимка – предизборен плакат с лика на Сашо Мицин, кандидат за кмет на село Елешница, с номер „3“ в квадратче в долния ляв ъгъл, надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, а в горния десен ъгъл се съдържа логото на ПП ГЕРБ.

На свое заседание на дата 20.03.2017г. бе разгледана цялата преписка по процесния сигнал.

Видно от материалите по преписката, се касае за публикуван предизборен материал. Видно от сигнала, ПП ГЕРБ не е разпространявала предизборен плакат с подобно съдържание и лик на Сашо Мицин. ПП ГЕРБ не е издавала и други агитационни материали с подобно съдържание, нито е разпространявала такива по електронни медии.

За да се увери , че действително на сайта http://pirinsko.com се намира публикуван процесния плакат, РИК използва браузър Google chrome, бе посетен адреса http://pirinsko.com/upload/news/30891/images/35be156a68326509902b1d5262926fb2.jpg.

Нa посетения адрес се откри плаката с политическа реклама, предмет на сигнала.

След проведено обсъждане, РИК 01 счете, че е нарушена нормата на чл.183,ал.1, предложение последно. Процесния плакат не е издаден от ПП ГЕРБ.

Съгласно чл.495,ал.1 от ИК, лице , което наруши разпоредбите на кодекса, извън случаите по чл.470-494, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция , в размер от 200 до 2000лв. Съгласно параграф 1, т.16 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс редакционната отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и начина за нейното организиране се носи от физическото лице – едноличен търговец или юридическото лице, собственик на сайта. Редакционната отговорност се изразява в упражняване на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяни услуги.

С допускането на публикуване на процесния плакат, се въвежда в заблуждение, че същият е издаден от ПП ГЕРБ и отразява чрез съдържанието си актуалния номер в бюлетината за гласуване в предстоящите избори за народни представители на 26.03.2017г.

Горното налага извода, че следва да се състави АУАН на лицето собственик на сайта http://pirinsko.com  съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Водено от горното, на основание чл.72,ал.1,т.17 във връзка с т.20 и т.29 от ИК , във връзка с чл.183,ал.1 във връзка с чл. 495 и чл. 496 от ИК при спазване на законоустановения кворум, Районната избирателна комисия

РЕШИ:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 183,ал.1 от ИК от страна на електронна медия Пиринско.ком -  http://pirinsko.com, изразяващо се в публикация на плакат с адрес:

http://pirinsko.com/upload/news/30891/images/35be156a68326509902b1d5262926fb2.jpg., който плакат се намира  под заглавието на новината и представлява снимка – предизборен плакат с лика на Сашо Мицин, кандидат за кмет на село Елешница, с номер „3“ в квадратче в долния ляв ъгъл, надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, а в горния десен ъгъл се съдържа логото на ПП ГЕРБ.

 1. ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК да състави акт за установеното нарушение наелектронна медия Пиринско.ком -  http://pirinsko.com.

 След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

 1. ПОСТАНОВЯВА незабавно премахване от електорнната медия „Пиринско.ком“ на плаката от сайта на адрес: http://pirinsko.com/upload/news/30891/images/35be156a68326509902b1d5262926fb2.jpg.

Решението бе взето в 19.35 ч. с 9 гласа ЗА .

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Бехра Ахмед Осман

* Публикувано на 21.03.2017 в 18:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 221-НС / 06.04.2017

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 182 , ал. 4 от ИК

 • № 220-НС / 30.03.2017

  относно: Постъпила жалба от Красимир Стоянов

 • № 219-НС / 30.03.2017

  относно: Сигнал от Юли Страхилов Караманолев - Председател на СИК №010300006- гр. Благоевград против Маргарита Найденова Шопова - Николова – секретар в СИК № 010300006

всички решения