БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПИРИШАНЧИН0601/05.07.2021
ЦВЕТОМИРА ВОЛОДИЕВА ГЕНЧЕВА0602/05.07.2021
ЦВЕТОМИР ВЛАДКОВ ПЕТКОВ0603/05.07.2021
РАЛИЦА ВОЛОДИЕВА ПЕТКОВА0604/05.07.2021
ЗДРАВКА КИРИЛОВА РАМИЗОВА0605/05.07.2021
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПИРИШАНЧИН0606/05.07.2021
АСАН ФАЙРЕДИНОВ РАМИЗОВ0607/05.07.2021
ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ МУТАФЧИЕВ0608/05.07.2021
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДУМАНОВ0609/05.07.2021
КОСТАДИН АТАНАСОВ ХАДЖИТОДОРОВ0610/05.07.2021
Диана Димитрова Тодорова0611/05.07.2021
Спас Костадинов Валеюв0612/05.07.2021
Тодор Михаилов Тренчев0613/05.07.2021
Атанас Димитров Ангелинин0614/05.07.2021
Александър Георгиев Весков0615/05.07.2021
Борис Николов Колчагов0616/05.07.2021
Никола Славчов Бояджиев1401/05.07.2021
Димитър Георгиев Чонков1402/05.07.2021
Иван Теофилов Андреев1403/05.07.2021
Мария Асенова Банкова1404/05.07.2021
Галина Веселинова Димова0101/05.07.2021
Бойка Асенова Влахова0102/05.07.2021
Мария Асенова Мишева0103/05.07.2021
Мария Любенова Георгиева0104/05.07.2021
Емил Любенов Алабашев0105/05.07.2021
Иван Димитров Димов0106/05.07.2021
Анета Яворова Бисеркова0107/05.07.2021
Жулиета Илиева Стоянова0108/05.07.2021
Димитър Георгиев Мишев0109/05.07.2021
Васил Иванов Мадолев0110/05.07.2021
Иван Борисов Равначки0111/05.07.2021
Розалия Борисова Равначка0112/05.07.2021
Милена Сашова Китанова0113/05.07.2021
Веселин Руменов Китанов0114/05.07.2021
Веселин Сашов Спасов0115/05.07.2021
Сашо Кирилов Спасов0116/05.07.2021
Даниел Костадинов Димитров0117/05.07.2021
Александър Найденов Джабиров0118/05.07.2021
Горан Борисов Спасов0119/05.07.2021
Здравка Венкова Лишанска0120/05.07.2021
Валентина Петрова Христова0121/05.07.2021
Михаил Костадинов Христов0122/05.07.2021
Александър Петров Бучков0123/05.07.2021
Валери Красимиров Георгиев0124/05.07.2021
Димитрина Ангелова Спасова0125/05.07.2021
Костадин Георгиев Думбанов0126/05.07.2021
Любка Станимирова Зарева0127/05.07.2021
Христина Иванова Цонева0128/05.07.2021
София Стоянова Бисеркова-Димитрова0129/05.07.2021
Аделина Маринова Чепишка0130/05.07.2021
Костадин Кирилов Христов0131/05.07.2021
Румяна Радева Начева0132/05.07.2021
Татяна Димитрова Бадинска0133/05.07.2021
Величка Лазарова Колева0134/05.07.2021
Катя Стоянова Вучкова0135/05.07.2021
Адриана Георгиева Желязкова0136/05.07.2021
Величка Христова Войнова0137/05.07.2021
Валентин Венциславов Павлов0138/05.07.2021
Мария Любенова Стоилова-Попова0139/05.07.2021
Венетка Лазарова Иванова0140/05.07.2021
Виолетка Райчова Яновска0141/05.07.2021
Ангел Георгиев Узунски0142/05.07.2021
Ангелина Рангелова Узунска0143/05.07.2021
Георги Иванов Чукаринов0144/05.07.2021
Росица Симеонова Костадинова0145/05.07.2021
Пламен Атанасов Баталски0146/05.07.2021
Величка Димитрова Гошева0147/05.07.2021
Николай Петров Николов0148/05.07.2021
Мария Милушева Димитрова0149/05.07.2021
Васко Симеонов Мавродиев0150/05.07.2021
Кирилка Любенова Мавродиева0151/05.07.2021
Елеонора Иванова Георгиева0152/05.07.2021
Веселин Красимиров Михайлов0153/05.07.2021
Мартин Ясенов Китанов0154/05.07.2021
Анелия Иванова Новакова0155/05.07.2021
Борислав Иванов Николов0156/05.07.2021
Йоана Любомирова Везенкова0157/05.07.2021
Цветанка Георгиева Масърска0158/05.07.2021
Мария Милева Илиева0159/05.07.2021
Александър Михайлов Мазников0160/05.07.2021
Моника Руменова Перчаклийска0161/05.07.2021
Юлия Янкова Перчаклийска0162/05.07.2021
Миглена Стоянова Митова0163/05.07.2021
Симона Имкова Методиева0164/05.07.2021
Станка Максимова Хаджийска0165/05.07.2021
Христо Кирилов Хаджийски0166/05.07.2021
Дейвид Малинов Радков0167/05.07.2021
Александра Иванова Азманска0168/05.07.2021
Димитър Александров Пашов0169/05.07.2021
Гергана Красимирова Христова0170/05.07.2021
Благомир Цветанов Цветанов0171/05.07.2021
Петя Стефанова Миткова0172/05.07.2021
Любомир Ефтимов Илиев0173/05.07.2021
Мирослав Дачев Маринов0174/05.07.2021
Бранимир Кирилов Аслански0175/05.07.2021
Мария Илиева Маркова-Асланска0176/05.07.2021
Антоанета Асенова Малешевска0177/05.07.2021
Ивайло Андреев Тазиев0178/05.07.2021
Валентина Димитрова Серафимова0179/05.07.2021
Димитър Малинов Радков0180/05.07.2021
Илияна Емилова Влахова0181/05.07.2021
Димитър Георгиев Пройков0182/05.07.2021
Емилия Иванова Георгиева0183/05.07.2021
Мая Христова Йовева0184/05.07.2021
Елена Иванова Вълканова0185/05.07.2021
Ели Иванова Мурлева0186/05.07.2021
Венетка Неделкова Котева0187/05.07.2021
Иво Велимиров Сотиров0188/05.07.2021
Валентина Иванова Братоева0189/05.07.2021
Миглена Симеонова Мавродиева0190/05.07.2021
Станислав Янков Бибов0191/05.07.2021
Йордан Асенов Стоянов0192/05.07.2021
Румяна Методиева Стоянова0193/05.07.2021
Кирил Емилов Стоев0194/05.07.2021
Васил Иванов Братоев0195/05.07.2021
Юлия Андонова Петрова0196/05.07.2021
Мирослав Асенов Стамболийски0197/05.07.2021
Гинка Милчева Григорова0198/05.07.2021
Георги Даниелов Дончев0199/05.07.2021
Мая Свиленова Харизанова01201/05.07.2021
Мирослава Миткова Лазарова01202/05.07.2021
Николай Стойов Дамянов01203/05.07.2021
Надежда Димитрова Пейчева0401/05.07.2021
Катерина Костадинова Крачолова0402/05.07.2021
Красимира Андонова Пейчева0403/05.07.2021
Мария Николова Гамишева0404/05.07.2021
Здравко Кръстев Стоев0405/05.07.2021
Роза Илиева Ламбова0406/05.07.2021
Илия Димитров Ейков0407/05.07.2021
Катя Димитрова Мингова0408/05.07.2021
Радослав Гечов Карапанчев0409/05.07.2021
Иван Георгиев Голешов0410/05.07.2021
Красимира Иванова Смилкова0411/05.07.2021
Славчо Димитров Кръстев0412/05.07.2021
Илия Василев Сириджанов0413/05.07.2021
Йорданка Илиева Мингова-Игова0414/05.07.2021
Величка Тодорова Кекова0415/05.07.2021
Димитрия Ангелова Кекова0416/05.07.2021
Илияна Костадинова Тинчева0417/05.07.2021
Радослава Димитрова Димитрова0418/05.07.2021
Елена Стоилова Радкова0419/05.07.2021
Ангелина Илиева Семерджиева0420/05.07.2021
Мария Манолева Филчева0421/05.07.2021
Илия Манолов Маринков0422/05.07.2021
Донка Дончева Петрова0423/05.07.2021
Катерина Георгиева Бойчева0424/05.07.2021
Виолета Илиева Чифлигарова0425/05.07.2021
Стоил Аврамов Москов0426/05.07.2021
Снежана Атанасова Ванова0427/05.07.2021
Георги Йорданов Радков0428/05.07.2021
Мария Георгиева Кръстилова0429/05.07.2021
Костадин Кирилов Пирпирев0430/05.07.2021
Петър Борисов Орманов0431/05.07.2021
Георги Иванов Гърков0433/05.07.2021
Здравко Кръстев Кръстилов0434/05.07.2021
Васил Йорданов Радков0436/05.07.2021
Мария Димитрова Ламбрева0437/05.07.2021
Георги Бориславов Ламбов0438/05.07.2021
Красимир Николов Стоянов0439/05.07.2021
Благой Георгиев Кюлев0440/05.07.2021
Илия Георгиев Стаматов0441/05.07.2021
Борислав Георгиев Ламбов0442/05.07.2021
Снежана Георгиева Стоева0443/05.07.2021
Рафие Алиева Лекина0801/05.07.2021
Бекир Ибраймов Лекин0802/05.07.2021
Христо Бориславов Демерджиев0803/05.07.2021
Стоян Иванов Попангелов0804/05.07.2021
Сюлейман Айролов Господев0805/05.07.2021
Ангел Георгиев Кременлиев0807/05.07.2021
Петър Иванов Жиртов0809/05.07.2021
Бойка Димитрова Цветкова0810/05.07.2021
Бойко Андреев Панчев1101/05.07.2021
Йордан Бойков Панчев1102/05.07.2021
Елена Стефанова Симова1103/05.07.2021
Елена Викторова Димитрова1104/05.07.2021
Георги Димитров Димитров1105/05.07.2021
Павлина Иванова Велкова1106/05.07.2021
Верка Асенова Станоева1107/05.07.2021
Георги Кирилов Иванов1108/05.07.2021
Виктор Атанасов Ташев1109/05.07.2021
Катерина Спасова Ташева11010/05.07.2021
Диана Бориславова Германлиева0301/05.07.2021
Антония Филипова Костадинова0302/05.07.2021
Георги Филипов Тофилов0303/05.07.2021
Снежа Живкова Алексиева0304/05.07.2021
Лилия Живкова Димова0305/05.07.2021
Венко Йорданов Алексиев0306/05.07.2021
Албена Иванова Дандарова0307/05.07.2021
Владимир Илиев Стойков0308/05.07.2021
Димитрина Костадинова Пенева0309/05.07.2021
Димитър Александров Сотиров0310/05.07.2021
Кирил Димитров Маринков0311/05.07.2021
Емилия Великова Димитрова0312/05.07.2021
Владимир Мариов Кятипов0313/05.07.2021
Екатерина Георгиева Бербатова0314/05.07.2021
Максим Максимов Соколов0315/05.07.2021
Пламен Красимиров Христов0316/05.07.2021
Кирчо Методиев Стоянов0317/05.07.2021
Раймял Джихан Зиберова0318/05.07.2021
Мария Димитрова Павлова0319/05.07.2021
Венера Методиева Костадинова0320/05.07.2021
Кирил Бориславов Георгиев0321/05.07.2021
Росица Георгиева Пашова0322/05.07.2021
Йорданка Георгиева Димитрова0323/05.07.2021
Анка Георгиева Гецева0324/05.07.2021
Анелия Божинова Коемджиева0325/05.07.2021
Бойка Иванова Коемджиева0326/05.07.2021
Стоян Атанасов Мингачев0327/05.07.2021
Валентин Михайлов Костов0328/05.07.2021
Николай Иванов Пешев0329/05.07.2021
Величка Петрова Пешева0330/05.07.2021
Георги Николаев Щерев0331/05.07.2021
Здравко Владов Коемджиев0332/05.07.2021
Иван Симеонов Иванов0333/05.07.2021
Финка Костадинова Георгиева-Костова0334/05.07.2021
Данаил Борисов Георгиев0335/05.07.2021
Йордан Кирилов Тютюнчев0336/05.07.2021
Атанас Борисов Георгиев0337/05.07.2021
Фейзи Севдиев Бекташев0338/05.07.2021
Иванка Атанасова Илиева0339/05.07.2021
Кристиян Георгиев Дагалов0340/05.07.2021
Светослав Методиев Георгиев0341/05.07.2021
Димитрина Димитрова Стоянова0342/05.07.2021
Петранка Накева Евтимова0343/05.07.2021
Валентина Василева Тодорова0344/05.07.2021
Любима Ангелова Манолчева0345/05.07.2021
Кирил Атанасов Манолчев0346/05.07.2021
Светослав Кирилов Стоилков0347/05.07.2021
Катерина Димитрова Георгиева0348/05.07.2021
Георги Ангелов Янкулов0349/05.07.2021
Серафим Илиев Бакалов0350/05.07.2021
Ангел Иванов Бакалов0351/05.07.2021
Стоян Георгиев Здравков0352/05.07.2021
Васил Борисов Качулев0353/05.07.2021
Йорданка Георгиева Станкова0354/05.07.2021
Методи Георгиев Ангушев0355/05.07.2021
Митко Костадинов Дамянов0356/05.07.2021
Стефани Методиева Тренчева0357/05.07.2021
Станислав Христинов Георгиев0358/05.07.2021
Кристиан Методиев Тренчев0359/05.07.2021
Анелия Христова Димитрова0360/05.07.2021
Александрина Бориславова Стоилкова0361/05.07.2021
Мария Стоянова Божинова0362/05.07.2021
Любослав Кирилов Вангелов0363/05.07.2021
Николай Кирилов Калаксъзов0364/05.07.2021
Еленита Атанасова Спасова0365/05.07.2021
Михаела Боянова Веселинска0366/05.07.2021
Десислава Бойкова Златинова0368/05.07.2021
Николета Иванова Василева0369/05.07.2021
Спас Трайков Димитров0370/05.07.2021
Антония Крумова Веселинска0371/05.07.2021
Йордан Ангелов Стоянов0372/05.07.2021
Валентин Стоянов Николов0373/05.07.2021
Лазар Атанасов Ризаков0374/05.07.2021
Вероника Методиева Ангелова0375/05.07.2021
Гергана Боянова Търнарова0377/05.07.2021
Ева Лазарова Кючукова-Тасева0378/05.07.2021
Деница Илиянова Петрушева0380/05.07.2021
Таня Георгиева Стоилкова0381/05.07.2021
Севди Фейзиев Бекташев0382/05.07.2021
Методи Николаев Стоименов0383/05.07.2021
Надежда Венциславова Минкова0384/05.07.2021
Христо Велев Смилков0385/05.07.2021
Енчо Божинов Божинов0386/05.07.2021
Иван Георгиев Борунсузов0387/05.07.2021
Николай Николов Стаменов0388/05.07.2021
Красимир Йорданов Шопов0389/05.07.2021
Атанас Костадинов Танчев0390/05.07.2021
Любомир Илиев Трайков0391/05.07.2021
Анка Спасова Харизанова0392/05.07.2021
Васил Иванов Стоянов0393/05.07.2021
Боян Симеонов Тренчев0394/05.07.2021
Валентина Николова Тачева0395/05.07.2021
Кръстьо Димитров Харалампиев0396/05.07.2021
Мариана Ангелова Пашова0397/05.07.2021
Николай Георгиев Щерев0398/05.07.2021
Илия Атанасов Пенев0399/05.07.2021
Борис Василев Лазаров03100/05.07.2021
Велик Илиев Гогов03101/05.07.2021
Цветан Иванов Маникатов03102/05.07.2021
Николай Феликсов Иров03103/05.07.2021
Димитър Петров Рутев03104/05.07.2021
Георги Николов Мандаров0501/05.07.2021
Герасим Николов Чеканаров0502/05.07.2021
Георги Иванов Тумбаков0503/05.07.2021
Илиян Иванов Парапунов0504/05.07.2021
Костадин Георгиев Лучков0505/05.07.2021
Борислав Иванов Парапунов0506/05.07.2021
Атанас Георгиев Чобанов0507/05.07.2021
Петър Иванов Шопов0508/05.07.2021
Костадин Спасов Саев0509/05.07.2021
Марияна Димитрова Пандохова0510/05.07.2021
Верка Иванова Крачанова0511/05.07.2021
Лазар Кирилов Лулеов0512/05.07.2021
Нели Василева Неделчева0513/05.07.2021
Емилия Христова Караджова0514/05.07.2021
Георги Лазаров Шошев0515/05.07.2021
Георги Костадинов Ботков0516/05.07.2021
Владимир Симеонов Крайнов0517/05.07.2021
Борис Иванов Тасков0518/05.07.2021
Иван Василев Стамберов0519/05.07.2021
Елеонора Петрова Ченова0520/05.07.2021
Виктор Георгиев Бастунов0521/05.07.2021
Емилия Йорданова Кадурина0522/05.07.2021
Николай Малинов Бозов0523/05.07.2021
Георги Петров Шопов0524/05.07.2021
Панчо Димитров Лисничков0201/05.07.2021
Валентин Славчев Григоров0202/05.07.2021
Светослав Валентинов Григоров0203/05.07.2021
Снежана Борисова Стоева0204/05.07.2021
Мария Емилова Секулова0205/05.07.2021
Красимира Георгиева Бойчева0206/05.07.2021
Кирил Георгиев Щърбев0207/05.07.2021
Любомира Георгиева Дончева0208/05.07.2021
Борислав Георгиев Трушев0209/05.07.2021
Валентина Евгениева Янева0210/05.07.2021
Василена Петрова Караджова0211/05.07.2021
Георги Иванов Тюлеков0212/05.07.2021
Илиян Любчов Панчев0213/05.07.2021
Петър Стоянов Костов0214/05.07.2021
Гергана Енчева Костарева0215/05.07.2021
Атанас Стоянов Господинов0216/05.07.2021
Иван Ангелов Бабанов0217/05.07.2021
Вангел Аспарухов Ризов0218/05.07.2021
Мариана Димитрова Панделиева0219/05.07.2021
Цветелина Ангелова Маноилова0220/05.07.2021
Никола Емилов Далев0221/05.07.2021
Боряна Филипова Донушева0222/05.07.2021
Соня Великова Ташова0223/05.07.2021
Николай Кирилов Велков0224/05.07.2021
Иван Венциславов Костадинов0225/05.07.2021
Йорданка Николаева Митова0226/05.07.2021
Анета Стефанова Гонтева-Борисова0227/05.07.2021
Ирена Любенова Илчева0228/05.07.2021
Румен Василев Стоев0229/05.07.2021
Албена Атанасова Джавалекова0230/05.07.2021
Валентина Атанасова Фотева0231/05.07.2021
Яна Димитрова Мишева0232/05.07.2021
Георги Борисов Миталов0233/05.07.2021
Стефан Иванов Величков0234/05.07.2021
Юлиян Йорданов Донков0235/05.07.2021
Жасмина Страхилова Филянова0236/05.07.2021
Ивайло Димитров Коричков0237/05.07.2021
Петър Костадинов Шишоев0238/05.07.2021
Илия Чудомиров Паскалев0239/05.07.2021
Иван Николов Самарджиев0240/05.07.2021
Розка Николова Мазгалова0241/05.07.2021
Панделия Георгиев Кулов0242/05.07.2021
Росен Николаев Стоянов0243/05.07.2021
Василка Стоянова Шмикерова0244/05.07.2021
Станислава Андонова Дюлгерова0245/05.07.2021
Венцислава Венциславова Узунова0270/05.07.2021
Мария Андонова Белева1301/05.07.2021
Владимир Искренов Караджов1302/05.07.2021
Венцислав Самуилов Инков1303/05.07.2021
Николай Цачев Цачев1304/05.07.2021
Добри Каменов Соколов1305/05.07.2021
Филип Димитров Демиров1306/05.07.2021
Меджит Ибраимов Демиров1307/05.07.2021
Милчо Албенов Бошнаков1308/05.07.2021
Любомир Тодоров Самарджиев1309/05.07.2021
Димитър Асенов Филипов1310/05.07.2021
Владо Иванов Пазвантов1311/05.07.2021
Веселин Христов Заимов1312/05.07.2021
Антонио Сашов Хаджиев1313/05.07.2021
Цветан Пламенов Тундоров1414/05.07.2021
Агуш Ахмедов Чаушев1515/05.07.2021
Ибраим Ибраимов Орачев1616/05.07.2021
Байрам Джамалов Талипов1717/05.07.2021
Валентин Манчев Сафиев1818/05.07.2021
Светлозар Илинов Хаджиев1819/05.07.2021
Йордан Василев Благоев1001/05.07.2021
Велислав Илианов Илиев1002/05.07.2021
Илиян Любенов Христов0902/05.07.2021
Милена Христова Дамянова0903/05.07.2021
Валерия Александрова Стоилова0904/05.07.2021
Евгени Величков Жегов0905/05.07.2021
Димитър Вангелов Стойчев0906/05.07.2021
Даниела Любомирова Подгорска0907/05.07.2021
Сотир Иванов Чорбаджийски0908/05.07.2021
Васка Асенова Митрева0909/05.07.2021
Блажка Андонова Стоева0910/05.07.2021
Бойка Иванова Златкова0911/05.07.2021
Ваня Георгиева Белчева0701/05.07.2021
Илия Венциславов Белчев0702/05.07.2021
Кирил Димчев Кирчев0703/05.07.2021
Николай Иванов Чаушев0704/05.07.2021
Недялка Димитрова Шушутева0705/05.07.2021
Стойна Кръстева Манева0706/05.07.2021
Виктор Борисов Велков1201/05.07.2021
Васил Любенов Казаков1202/05.07.2021
Кирил Матеев Петров1203/05.07.2021
Стефка Николова Хаджиценева1204/05.07.2021
Катя Георгиева Илиева1205/05.07.2021
Александър Иванов Михайлов1206/05.07.2021
Катя Борисова Бучкова1207/05.07.2021
Георги Атанасов Бучков1208/05.07.2021
Илийчо Георгиев Масларов1209/05.07.2021
Биляна Кръстева Дагалова03105/05.07.2021
Николай Христов Петков03106/05.07.2021
Стефан Иванов Тодорски03107/05.07.2021
Илиана Димитрова Златинова03108/05.07.2021
Георги Кирилов Георгиев03109/05.07.2021
Симеон Радев Ангелов01204/05.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 214-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Николай Донков – кандидат за народен представител на ПП “Гражданска платформа Българско лято “ в Община Гоце Делчев.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 010300088 в Община Благоевград

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: Промяна в състава на СИК на територията на община Сатовча

всички решения